Chi Tiết
Một Chút Chia Sẻ Trong Ngày Đầu Năm

Một chút chia sẻ niềm vui của ngày tết đến với những gia đình khó khăn. Tuy những món quà chỉ được gói gém trong sự giới hạn.

" Lá lành đùm lá rách "

 

Một chút chia sẻ niềm vui của ngày tết đến với những gia đình khó khăn. Tuy những món quà chỉ được gói gém trong sự giới hạn, nhưng đó cũng là tất cả những tâm tình, sự quan tâm của những ân nhân, thân nhân và các anh em trong Tu Đoàn dành cho bà con, đặt biệt là những người còn gặp hoàn cảnh khó khăn.

 

Xem Hình

 

Xin mọi người cũng hiệp ý cầu nguyện cùng với Tu Đoàn. Nhờ ơn Chúa, Tu Đoàn có thể giúp được nhiều người còn gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Xin tri ân tất cả quý ân nhân, thân nhân đã luôn rộng tay giúp đỡ cho Tu Đoàn bằng cách này hay cách khác để Tu Đoàn có thể thực hiện được linh đạo và sứ mạng mà Chúa giao phó. Xin Chúa trả công bội hậu và đổ đầy vạt áo cho quý ân nhân, thân nhân.

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác