Chi Tiết
Rộn Ràng Chờ Đợi Ngày Mai

Không khí Thánh lễ Đặt Viên Đá xây dựng Tu Đoàn Nam Bác Ái Xã Hội - Giáo Phận Phan Thiết đã cận kề, bên cạnh những công việc đã hoàn tất. Hôm nay, ngày 31/07/2015, các thành viên trong Tu Đoàn đang thực hiện những phần cuối của khâu trang trí. Cùng với đó, một số anh em trong Ban kỹ thuật rà soát lại những thiết bị sử dụng trong Thánh lễ ngày mai.

         Không khí Thánh lễ Đặt Viên Đá xây dựng Tu Đoàn Nam Bác Ái Xã Hội - Giáo Phận Phan Thiết đã cận kề, bên cạnh những công việc đã hoàn tất. Hôm nay, ngày 31/07/2015, các thành viên trong Tu Đoàn đang thực hiện những phần cuối của khâu trang trí. Cùng với đó, một số anh em trong Ban kỹ thuật rà soát lại những thiết bị sử dụng trong Thánh lễ ngày mai.

         Xin mọi người tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho công việc xây dựng Nhà Chính của Tu Đoàn, để từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi Ơn Chúa.
 
 
 
Ban Truyền Thông Tu Đoàn Nam Bác Ái Xã Hội