Chi Tiết
Những Công Việc Chuẩn Bị Cho Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Cơ Sở Vào Ngày 01/08/2015

Hình Ảnh Những Công Việc Chuẩn Bị Cho

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng

Tu Đoàn Nam Bác Ái Xã Hội

 Giáo Phận Phan Thiết

01/08/2015

 

* Khu đất nhìn từ hướng Quốc lộ 1A

 

 

* Công tác san lấp mặt bằng và trồng cây đang được gấp rút tiến hành


 

* Bên cạnh đó mạng lưới điện cũng đang dần hoàn thiện


Ban Truyền Thông Tu Đoàn Nam Bác Ái Xã Hội