Chi Tiết
LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN 02-11

Tháng Mười Một được Giáo hội dành riêng để kêu gọi các Kitô hữu cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội, và cũng là dịp tốt để tất cả mọi người thể hiện đức bác ái Ki-tô giáo với những người đã qua đời, trong tình liên kết với “Các Thánh Thông Công.”

 

 

 

 

 

 Và cũng trong Tháng Các Linh Hồn này, chúng ta được mời gọi tưởng nhớ, và đặc biệt thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã qua đời. Đây là giới răn Chúa dạy và cũng là bổn phận phải thảo hiếu với cha mẹ còn sống và đã qua đời. Tuy trong một bầu khí u sầu và thương nhớ, nhưng chúng ta hãy suy nghĩ, trong tháng này có biết bao nhiêu linh hồn được thanh luyện, và được hợp cùng các thánh hưởng hạnh phúc thật trên Thiên đàng, diện kiến tôn nhan và ca tụng Thiên Chúa.

 

 

     Theo truyền thống tốt đẹp, sáng 02.11 hàng năm, tất cả các anh chị em của hai Tu Đoàn Nam và Nữ Bác Ái Xã Hội quy về bên phần mộ của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan (Đấng Sáng Lập hai Tu Đoàn) để cùng nhau cầu nguyện cho Đức Cha và các ông bà cố đã qua đời.

 

 

      Đúng 05h00 ngày 02.11.2020 tại Nguyện đường Bát Phúc, Cha Cố Vấn Phêrô Nguyễn Thiên Cung nguyên Giám đốc Chủng viện Thánh Nicolas, cha Tôma Phan Quốc Tuấn và toàn thể anh chị em cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô và các linh hồn. Sau Thánh Lễ quý cha cùng toàn thể cộng đoàn quy tụ trước phần mộ của Đức Cha để đọc kinh cầu nguyện và dâng hương.

 

 

      Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, xin đón nhận các linh hồn ân nhân, thân nhân của chúng con về hưởng Nhan Thánh Cha trên Quê Trời.

 

XEM HÌNH