Chi Tiết
Cáo Phó

Kính xin quý anh chị em trong gia đình Tu Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Rôsa Phạm Thị Ơn, là thân mẫu của thầy Augustinô Đỗ Văn Bộ vừa mới qua đời.

CÁO PHÓ

 

Kính xin quý anh chị em trong gia đình Tu Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Rôsa Phạm Thị Ơn, là thân mẫu của thầy Augustinô Đỗ Văn Bộ vừa mới qua đời.

 

Gia đình Tu Đoàn xin chia buồn cùng với thầy Augustinô và Gia đình Tang quyến. Xin Chúa đón rước linh hồn Bà Cố Rôsa về hưởng tôn nhan Chúa. Và xin Chúa ban niềm an ủi, nâng đỡ, chúc lành cho thầy Augustinô và Gia đình trong lúc đang đau buồn vì sự ra đi của Bà Cố.

 

 

Thành Kính Phân Ưu

 

vanphongtudoan