Tin tức
 • PHIÊN CHẦU LƯỢT CỦA TU ĐOÀN ANH EM BÁC ÁI XÃ HỘI

  Chầu lượt là một nét truyền thống tốt đẹp. Trải qua bao thế hệ truyền thống ấy vẫn được lưu truyền như kho tàng quý báu mà cha ông đã để lại.
 • CHA CỐ VẤN VỀ VỚI TU ĐOÀN ANH EM BÁC ÁI XÃ HỘI

  Linh mục là người được sai đi vì vậy cha vâng nghe sự sai đi của Bề trên . Dù chỉ còn một phút trong cuộc đời thì cha luôn sẵn sàng để được sai đi.
 • Anh Em Tìm Hiểu Tĩnh Tâm

  Người đi tu vì trần tục mà chậm vài nhịp, lệch vài ý tưởng trên đường dâng hiến thì sẽ làm gì để chỉnh lại đây?
 • Lễ Giỗ Lần Thứ Sáu Của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

  Hôm nay, ngày 18 tháng 08 năm 2020, tại Nguyện đường Bát Phúc thuộc Tu Đoàn Nữ, anh chị em trong Tu đoàn và Quý linh tông huyết tộc và bà con thân hữu về bên phần mộ của Đức Cha Phaolô để cùng nhau dâng lễ cầu nguyện cho ngài nhân ngày giỗ lần thứ Sáu.
 • Thánh Lễ Khấn Lại và Vào Tập

  Sáng hôm nay, lúc 06h00, ngày 02 tháng 08 năm 2020, tại nguyện đướng Thánh Phaolô, cha Tổng phụ trách Phaolô Hồ Phi Chỉnh đã chủ tế thánh lễ cho anh em khấn lại, vào Tập viện và đón nhận các em vào giai đoạn Dự tuyển.
 • Anh Em Học Viện Tĩnh Tâm Năm

  Tuần tĩnh tâm, mỗi anh em ý thức được tầm quan trọng của những nhịp thời gian quý báu mang đầy giá trị “đường tâm linh” của cuộc đời dấn thân theo Đức Kitô.
« 1 2 3 4 5 »