Tin tức
 • Thánh Lễ Khấn Lại và Vào Tập

  Sáng hôm nay, lúc 06h00, ngày 02 tháng 08 năm 2020, tại nguyện đướng Thánh Phaolô, cha Tổng phụ trách Phaolô Hồ Phi Chỉnh đã chủ tế thánh lễ cho anh em khấn lại, vào Tập viện và đón nhận các em vào giai đoạn Dự tuyển.
 • Anh Em Học Viện Tĩnh Tâm Năm

  Tuần tĩnh tâm, mỗi anh em ý thức được tầm quan trọng của những nhịp thời gian quý báu mang đầy giá trị “đường tâm linh” của cuộc đời dấn thân theo Đức Kitô.
 • Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp Viếng Thăm Thấy Dương

  Lúc 15h00 hôm nay, ngày 23 tháng 07 năm 2020, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, và quý Cha viếng thăm thầy Têphanô Nguyễn Khắc Dương đang nghỉ hưu tại cộng đoàn Giuse Thợ thuộc Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội.
 • Anh Em Chuẩn Bị Khấn Trọn và Vào Tập Tĩnh Tâm

  Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho anh em chúng tôi được sum họp tại Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy, trong kỳ tĩnh tâm này. Anh em chúng tôi về nơi đây tuy thời gian không là bao, nhưng chắc cũng tạm đủ để được bồi dưỡng về tinh thần và thể xác.
 • Anh Em Khấn Trọn Tĩnh Tâm Năm

  Thấm thoát anh em chúng tôi đã trải qua 6 ngày tìm về nương náu bên Chúa và sống bên nhau trong đợt tĩnh tâm năm thường niên của anh em khấn trọn diễn ra từ ngày 24/6 - 29/6/2020.
 • Lễ Bổn Mạng và Bế Giảng Năm Học 2019 - 2020

  Điều đặc biệt trong thánh lễ hôm nay chính là sự kết hợp giữa thánh lễ bế giảng năm học và mừng bổn mạng Mẹ Thăm Viếng của anh em học viện.
« 1 2 3 4 5 »