Chi Tiết
Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh

 
CHÚA ĐI TRÊN BIỂN
 
Mc 6,45-52
.................
 
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta những dấu hiệu quan trọng trong việc Chúa đào tạo các Tông Đồ tương lai. Hôm qua, Chúa cho các ông thấy công trình Cứu Độ cũng như tình yêu của Người quan tâm cứu con người cả hồn lẫn xác, đời này và đời sau, cuộc sống trần thế và cuộc sống thiêng liêng.
 
Trong cuộc sống trần thế, Người chủ trương xây dựng một mặt đất đầy tình người, tất cả đều liên đới với nhau, cùng chia sẻ những ước vọng hạnh phúc, những khó khăn trong cuộc sống, đừng để ai phải cô đơn như một hòn đảo giữa biển khơi. Vì thế, dầu thấy các Tông Đồ bất lực, Chúa vẫn nói với họ: “Anh em hãy cho họ ăn” (Mc 4,37).
 
Nhưng Người đến không chỉ vì cuộc sống vật chất, mà quan trọng hơn là đưa con người vào Ơn cứu độ, vào cuộc sống hạnh phúc muôn đời. Cuộc sống trên đời hữu hạn, bất toàn lại còn bị tội lỗi xâu xé, làm ô nhiễm mọi mơ ước chính đáng của con người, phá hoại mọi lứa tuổi, mọi cơ cấu gia đình, xã hội.
 
Mục đích của Tin Mừng là soi dọi ánh sáng tình yêu và chân lý lên mọi hoạt động có liên quan đến con người. Cho nên, Giáo Hội không trực tiếp đi vào những sinh hoạt, kinh tế, chính trị…Vì những hoạt động đó đòi tính cách chuyên môn mới có hiệu quả. Nhưng Giáo Hội đánh giá mọi hoạt động đó dưới ánh sáng Tin Mừng, với mục đích cuối cùng của đời người là Nước Thiên Chúa. Những gì trái với yêu thương bác ái, trái với công bằng và hòa bình đều phải loại bỏ.
 
Cho nên, khi các Tông Đồ đang vô cùng phấn khởi trước phép lạ bánh hóa nhiều, phấn khởi đến nỗi các ông cũng muốn cùng với dân chúng bầu Người lên làm vua, lúc đó Chúa ra lệnh cho các ông rời bỏ ngay nơi đó để sang bờ biển bên kia. Còn Người sau khi từ chối mọi toan tính chính trị của đám đông, Chúa lánh mặt họ để lên núi cầu nguyện một mình.
 
Hôm sau gặp họ tại hội đường Ca-phác-na-um, Chúa lại nói với họ: “Các ông hãy ra công làm việc (ở đây là đi tìm Chúa) không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông”(Ga 6,27). Vậy đó là sứ mệnh của Người và Giáo Hội tương lai.
Bài học tiếp theo của Tin Mừng hôm nay là bài học đức tin. Đang khi các Môn Đệ theo lệnh chèo thuyền quay về phía Ca-phác-na-um thì giữa đường bị gió ngược thổi mạnh. Họ vất vả chèo chống giữa lo âu, sợ sệt.
 
Về phần Chúa, sau khi đã cầu nguyện và tâm sự với Chúa Cha về kết quả buổi rao giảng và phép lạ cuối ngày, Chúa lại vội vàng theo các Môn Đệ, Người yêu thương và chia sẻ với họ trong mọi hoàn cảnh. Người biết họ đang vất vả chèo thuyền ngược gió nên Chúa đi ngay trên biển với những bước đi nhẹ nhàng và còn nhanh hơn gió. Rồi Người xuất hiện khi các ông vất vả đối phó với sóng gió. Sự xuất hiện bất ngờ của Chúa làm họ hoảng sợ vì tưởng là ma. Nhưng Chúa trấn an họ: “Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6,50b). Cuộc hành trình biến thành niềm vui, thuyền họ cập bến lúc nào không biết.
 
Sự có mặt của Chúa với các Tông Đồ giữa đêm tối đầy phong ba là một hình ảnh đầy ý nghĩa cho chúng ta hôm nay. Vì đời sống Phục sinh cho phép Người hiện diện bất cứ nơi đâu với mọi bạn hữu, thân tình. Cuộc sống mỗi người chúng ta, những người đã tận hiến cho Chúa, làm cho chúng ta nên bạn hữu của Người, như Chúa đã xác quyết với các Tông Đồ của Người trong đêm tiệc ly: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, mà là bạn hữu của Thầy” (Ga 15,15). Xác quyết này là một điều bất ngờ hết sức với các Tông Đồ, “bạn hữu của Thầy” trong cuộc sống Phục Sinh, Người còn ở ngay trong chúng ta, đến nỗi trong Kinh Thánh còn coi đây là cuộc hôn nhân nhiệm mầu.
 
 
Cầu nguyện
 
Lạy Chúa Giê-su, hôm nay chúng con được thấy quyền năng vô biên của Chúa khi Chúa làm phép lạ bánh hóa nhiều. Nhưng xa hơn nữa Chúa mời gọi chúng con hãy sống tin tưởng vào quyền năng đó nơi đời sống chúng con. Vì hôm nay, Chúa lại dùng trái tim chúng con để Chúa yêu thương với chúng con. Chúa dùng bàn tay chúng con để tiếp tục phục vụ người nghèo với chúng con. Chúa cũng dùng cả lời nói của chúng con để loan truyền Lời Chúa với chúng con.
 
Ôi! Thật kỳ diệu biết bao, thật hạnh phúc biết bao cuộc đời tận hiến. Ước chi niềm tin này đem lại cho chúng con sức mạnh quyết tâm sống chết vì tình yêu Chúa. Amen.
 
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan