Chi Tiết
Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

 
 
CẦN HOÁN CẢI VÀ SINH HOA TRÁI
 
Mt 21,33-43, 45-46
................................
 
Dụ ngôn những tá điền sát nhân làm ta nhớ lại một lời giảng nảy lửa của tiên tri I-sai-a cho người của thời đại ngài, những người đã xa lạc Thiên Chúa: “Hỡi dân cư Gia-liêm và những người ở Giu-đa, xin phân xử đôi đường giữa tôi và vườn nho của tôi. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm”.
 
Thiên Chúa thương dân Ngài như ông chủ lo cho vườn nho của mình. Trồng nho thì mong lợi lộc, nhưng Thiên Chúa vô cùng thất vọng với vườn nho It-ra-en đó. Giống như ông chủ ở đây bị bọn tá điền phản bội.
 
Thiên Chúa cũng thương cuộc đời chúng ta như vậy. Từ nhỏ đến lớn Chúa cho chúng ta sinh ra trong gia đình Công giáo. Nhờ đó bao ân huệ thiêng liêng, các Bí tích, các lớp giáo lý. Cho mãi đến khi Chúa đem chúng ta vào nhà Chúa, chúng ta lại càng nhận thêm bao ân huệ nữa.
 
Nhưng chúng ta đã làm gì để làm sinh lợi trong đời sống thiêng liêng? Chúa có cần khiển trách ta điều gì không? Mỗi nhân đức, mỗi đức tính nhân bản là những chùm nho dâng Chúa. Ta đã có hay chưa?
 
Nhưng dụ ngôn còn đề cập đến sự xua đuổi khước từ, đánh đập mà người tá điền gây ra cho những tôi tớ của ông chủ sai đến thu hoa lợi.
 
Trong đời ta, nhất là người tu sĩ, đã không có nhân đức lại còn có những nết xấu, đó là thái độ phản bội đối với Chúa. Chúng ta cần canh chừng các nết xấu. Trong Mùa Chay chúng ta cũng cần xét mình lại trong đời sống cụ thể của mình, đâu là tiếng gọi của Chúa, đâu là sự lãnh đạm của chúng ta?
 
Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với chúng ta được diễn tả qua hình ảnh ông chủ: Ban đầu rất kiên trì. Lần này lượt nọ, ông gửi người đến thu hoa lợi nhưng ông chẳng được gì, chỉ mất mát, mất đến cả đứa con một của ông: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”. Dù sự chết, dù tội lỗi, không có gì có thể dứt ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Kitô.
 
Chương trình Thiên Chúa không thể thất bại được, nhưng mỗi người chúng ta có thể bị loại như bọn tá điền bất trung.
 
Cầu nguyện
 
Lạy Chúa Giê-su, Chúa là tình yêu tuyệt đối, đã đến trần gian cứu vớt nhân loại đắm chìm trong tội lỗi, trong sự chết. Con thờ lạy Chúa trong tình yêu kiên trì vô biên. Chúa cứ thương yêu hết mình, mặc ai vô tình từ chối, nếu có ai phải mất Chúa đời đời là do tự họ quyết định.
 
Xin Chúa giúp chúng con hằng nhớ đến muôn hồng ân Chúa ban cho cuộc đời chúng con từ nhỏ đến lớn. Xin làm cho chúng con thành những cành nho mang đầy hoa trái. Và xin Chúa đừng để chúng con trở thành những kẻ phản bội vô ơn trước ơn nghĩa của Chúa.
 
Lạy Chúa, xin dùng Lời Chúa hoán cải chúng con, nhất là trong Mùa Chay thánh này. Xin dẫn chúng con vào sa mạc với Chúa, tìm nơi yên lặng để gặp gỡ Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Xin làm cho chúng con yêu mến đọc sách thánh, biết cầu nguyện với Lời Chúa, sống Lời Chúa và đừng bao giờ thấy chán của ăn thiêng cao quý này.
 
Lạy Chúa, ước chi trong Mùa Chay này có nhiều người xa cách Chúa lâu ngày biết trở về gặp Chúa, biết sám hối, biết thú tội và không để ma quỷ khống chế mình. Lạy Chúa, xin tỏ quyền năng Chúa ra để mọi người nhận biết Chúa. Amen.
 
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan