Chi Tiết
Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

 
ANH EM THA NHÂN
 
Mt 5,20-26
..................
 
Anh em ruột thịt đã có mối tình ruột thịt nối kết lại, mặc dầu nhiều khi ruột thịt cũng không yêu nhau bền vững, vì những yếu đuối xích mích hằng ngày. Còn anh em tha nhân chỉ có thể thương nhau bằng tình bạn và với người Ki-tô giáo thì mối dây liên kết chính là tình yêu Thiên Chúa, tình yêu được thể hiện nơi Đức Giêsu Ki-tô. Hôm nay lời Chúa đang cho chúng ta thấy đâu là tình yêu Chúa Ki-tô.
 
Lề luật Cựu Ước đem ra một tình yêu cho dân tộc Do thái: Tình yêu người đồng đạo, đồng huyết nhục con cháu Abraham. Ngoài ra người ta không có bổn phận với người ngoại kiều, trừ khi đó là người nhập tịch lâu đời, người tôi tớ, người nô lệ. Nhất là để cho Dân Chúa khỏi lây nhiễm tôn giáo thờ ngẫu tượng không phải là Thiên Chúa, người Do thái còn chủ trương tinh thần bài ngoại.
 
Còn đối với đồng hương, đồng đạo có luật “chớ giết người”. Luật đã đặt nhân loại trong chiều hướng phi bạo động, không được dùng bạo lực để sát hại nhau. Nhưng Chúa Ki-tô còn đưa người ta đến tận căn cơ của mọi bạo hành, đó là chính con tim, chính cõi lòng,“bởi lòng đầy mới xuất ra ngoài” (Lc 6,45). Vì thế Chúa dạy phải tránh cho được lòng giận hờn, ghen ghét, thù hận, đến cả những tâm tư thiếu yêu thương đã thành những lời nói, tranh cãi, lời qua tiếng lại, trả đũa nhau.
 
Chúng ta phải hiểu ý Chúa. Những người đang sống lý tưởng tình yêu của Tin Mừng, nhân Mùa Chay Thánh phải rà soát lại lương tâm, cõi lòng của mình đã có những gì trái với ý định yêu thương của Chúa?
 
Trước sự xúc phạm của anh chị em, thái độ của tôi như thế nào? Buồn giận hay khoan dung, tha thứ? Trả đũa hay quên đi những sự lỗi của họ?
 
Tôi đã tôn trọng đích thực phẩm giá, con người của anh em tha nhân chưa? Tôi có hay công kích, bới móc điều xấu của anh em không?
 
“Hãy để của lễ lại mà đi làm hòa với anh em cái đã” (Mt 5,24), mỗi lần dâng lễ, tôi có xét mình xem tôi còn buồn giận ai không? Tôi phải đến với Chúa bằng tâm tình nào? Tôi có sẵn sàng đi bước trước để giải tỏa những khúc mắc với nhau không?
 
Một sự rạn nứt giữa cộng đoàn là một vết thương đâm vào trái tim Chúa. Một người không muốn tạo bầu khí yêu thương bác ái là phản lại Chúa, như Chúa đã nói: “Ai không thu góp với Ta là kẻ phân tán, ai không thuận với ta là nghịch cùng ta” (Lc 11,13).
 
 
Cầu nguyện
 
Lạy Chúa! Chúa đã đến trần gian để lấy mạng sống mình làm của lễ hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Chúa đem thân gánh lấy tội trần gian, ngõ hầu đền bù sự phản bội vô ơn của con người trước lòng thương vô biên của Cha trên trời. Rồi Chúa qui tụ mọi người trong ngôi nhà Giáo Hội để trở nên một với nhau.
 
Xin Chúa cho chúng con cùng Chúa qui tụ, hiệp nhất với nhau ngay trong cộng đoàn của mình. Xin cho chúng con biết xóa tan mọi bất đồng chia rẽ, và luôn hiệp nhất với nhau.
 
Lạy Chúa! Chúa dùng lòng khoan dung tha thứ để Cứu độ thế giới. Chúa cũng dạy các môn đệ “Hãy biết sống nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36).
 
Nguyện xin Chúa uốn nắn cõi lòng chúng con, mở rộng con tim cho chúng con để chúng con biết đón nhận mọi người như những sứ giả Chúa gửi đến cho chúng con hàng ngày. Amen.
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan