Chi Tiết
Thứ Năm – Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 
CHÚA HIỆN ĐẾN
 
(Lc 24,35-39; 41-48)
...............................
 
Tin vui Chúa sống lại như được sửa soạn từng bước từ sáng đến chiều tối, và khi các Tông Đồ, môn đệ quen dần với niềm vui Chúa Phục Sinh, thì Người đã hiện đến với các ông, vì ai cũng khao khát được nhìn thấy Chúa.
 
Dầu sao, việc Chúa đến hiện diện làm họ bối rối, vì họ vẫn chưa hết kinh hoàng, vì những vết thương lòng đã làm họ hoảng sợ và tuyệt vọng. Cho nên Chúa vừa hiện đến họ đã quá bất ngờ, họ sững sờ và sợ hãi, tưởng mình thấy ma.
 
Chúa thấy họ đáng thương hại và nói với họ như trách móc: “sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng?”. Rồi Chúa chỉ cho họ chân tay như bằng chứng con người thật của Người khi còn ở với họ.
 
Những cảm giác vừa mừng vừa sợ bao trùm lấy họ. Người cố tạo cho họ nỗi an lòng vững vàng khi Người xin họ đem cho mình một chút đồ ăn để họ thấy. Người đã ăn một miếng cá nướng, tỏ cho họ thấy rõ ràng từ cử chỉ đến dung mạo quen thuộc của Người.
 
Đây là một điểm thần học quan trọng. Chúa sống lại chẳng những với hồn Thiêng, mà còn với xác Thánh của Người. Thể xác Người được tôn vinh thành kỳ diệu, là dấu hiệu để qua thân thể Phục Sinh nầy toàn thể tạo thành cũng được biến đổi. Vũ trụ vật chất sẽ được Thần Khí Phục Sinh xâm nhập. Từ thế giới cũ, từ thể xác chúng ta đến mọi loài thụ tạo trở thành Trời mới Đất mới. Ta hãy biết vừa ca tụng quyền năng và công trình của Chúa, vừa trông đợi ngày vinh quang của mọi tạo thành.
 
Hãy nhìn lên Bí Tích Thánh Thể, với một mảnh nhỏ của vật chất thôi, Chúa đã biến thành Mình Máu Thánh Người, con mắt xác thịt chưa nhận ra được ta hãy lấy đức tin mà bù lại. Vạn vật tùy thuộc vào quyền năng Chúa Phục Sinh. Chính bản thân chúng ta đang biến thành thân xác Phục Sinh của Người.
 
Đây là mầu nhiệm đức tin và là trung tâm của Tin Mừng. Đây là mục đích cuối cùng và là sự thành tựu của Công trình Cứu độ. Vũ trụ sẽ đi về đâu? Về ngày vinh quang của con cái Thiên Chúa.
 
Người tu sĩ Bác Ái Xã Hội cần nắm vững chân lý này để thấy mình đang hành động cho ai đây, hành động vì mục đích nào? Tất cả hành động chúng ta nhằm tái tạo lại một thế giới mới trong tình yêu và quyền năng của Đức Ki-tô Phục Sinh.
 
Để kết thúc cuộc thần hiện lạ lùng của Chúa Phục Sinh, Người đã giải thích cho họ những gì Người đã loan báo trước. Nhất là Người nhấn mạnh họ phải là nhân chứng Phục Sinh của Người là rao giảng ơn tha tội hầu đem muôn dân về với Người.
 
Cầu nguyện
 
Lạy Chúa Giê-su yêu mến, hôm nay chúng con ôn lại ngày Chúa Phục Sinh và hoạt động của Chúa làm cho các môn đệ biết đón nhận mầu nhiệm cao trọng khôn lường này. Chúa đưa họ từ chỗ tuyệt vọng buồn sầu sang niềm vui bất tận. Chúa cho họ thấy tương lai vô cùng cao quý của con người và của vũ trụ. Và Chúa biến họ thành chứng nhân của chân lý ngàn đời, thành Công trình Cứu độ vô cùng lớn lao của Chúa.
 
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa muôn vàn lần, vì Chúa không gọi chúng con là tôi tớ mà là bạn hữu của Chúa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Còn chúng con được Chúa chỉ dẫn cho thấy Công trình Cứu độ kỳ diệu và lớn lao của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết trung thành say mê lý tưởng của Tin Mừng. Amen.
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan