Chi Tiết
Thứ hai Tuần II TN - B

 
 
CHÚA ĐỐI DIỆN VỚI THÙ ĐỊCH
 
(Mc 2:18-22)
..........................
 
Chúa bắt đầu rao giảng một giáo lý mới để khai mạc một giai đoạn mới của công trình cứu độ. Giáo lý này nhiều khi rất xung khắc với những tập tục lỗi thời và phản lại ý Chúa mà các kinh sư luật sĩ lại cho là rất quan trọng. Vì thế mà không tránh được những tranh cãi mà Chúa Giêsu buộc lòng phải làm sáng tỏ lập trường của Ngài.
Cuộc tranh cãi đầu tiên là quyền tha tội mà Chúa Giêsu thể hiện công khai trong khi đó người do thái lại coi đó là quyền bất khả xâm phạm của Thiên Chúa. Vì chính Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa nên Ngài đã có quyền tha tội. Điều làm cho người do thái hết sức bất bình, vì họ nghĩ Chúa Giêsu cũng chỉ là một con người.
Cuộc tranh cãi thứ hai đây là việc Chúa Giêsu không theo thói quen của một vị tôn sư thường làm là dạy môn đệ mình ăn chay, bố thí và cầu nguyện. Chúa Giêsu lại để cho các môn đệ thoải mái ăn uống và xem ra không có vấn đề phải ăn chay đền tội và chờ mong Đấng cứu thế đến.
“Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”( Mc 2, 18).
Câu hỏi có tính cách phê phán và nghi ngờ nhóm đạo đức của Chúa như là một giáo phái lập dị, không giống ai. Nhưng Chúa Giêsu đã không ngần ngại trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?”( Mc 2, 19).
Ai là khách dự tiệc, ai là chú rể? Câu trả lời của Chúa muốn diễn tả một mầu nhiệm: Thiên Chúa là người yêu của nhân loại. Từ trời Ngôi Hai đã mặc xác phàm, và đã trở nên con người như nhân loại. Nói một cách ví von, đó là cuộc hôn nhân nhiệm mầu của Thiên Chúa và nhân loại.
Chú rể chính là Chúa Giêsu, đang hiện diện với nhân loại, đây là những ngày vui như chú rể ở bên cạnh cô dâu vào ngày lễ cưới. Khách dự tiệc, Chúa muốn nói là các tông đồ môn đệ phải cùng vui với Ngài, tiếp tay với Ngài đem niềm vui đến khắp cùng thế giới.
Trong chương trình cứu độ, thời ăn chay cầu nguyện để chờ Đấng cứu thế đã mãn, không còn thời gian trông đợi nữa. Nếu đem lề luật cũ áp dụng vào thời đại mới quả là một sự lỗi thời, không khác nào đem rượu mới đổ vào bình cũ, rượu bốc hơi và bình dễ nứt.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa xóa bỏ đi sự xa cách mà con người tạo nên trong vườn Địa Đàng, nay Chúa đến nối lại để đem con người trở lại trong tình yêu Chúa. Thật là hồng ân vô giá, là niềm vui vô tận! Xin Chúa cho chúng con biết vui mừng suốt đời mình và kêu gọi mọi người cùng vui với chúng con.
Lạy Chúa, chúng con vui trong thời đại yêu thương bác ái, biết nhận lấy mọi người là anh em. Chúng con vui trong việc phục vụ Chúa hằng ngày, nơi những anh em nghèo khổ, đau buồn, bệnh tật. Chúa là chú rể dọn cho chúng con bữa tiệc hồng ân, nơi chính những người đau khổ. Vì Chúa ở đó, Chúa kêu mời chúng con hãy sẵn sàng, những bình rượu mới của tình yêu, để Chúa đổ đầy bình cho. Xin Chúa thương ban cho chúng con niềm vui phục vụ, phục vụ đến trọn vẹn cuộc đời.
Lạy Chúa xin thương nhận lời. Amen.
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan