Chi Tiết
Thứ Hai Tuần II Mùa Chay

 
 
SỐNG BÁC ÁI
 
Lc 6,36-38
.................
 
Tin Mừng hôm nay đề cập đến cuộc sống bác ái. Chúa Ki-tô lấy tình yêu Chúa Cha làm mẫu mực và cũng chính Chúa Cha chứng kiến và thưởng công cho chúng ta. Có ba vấn đề cần đặt ra:
- Một là tôn trọng phẩm giá con người
- Hai là tha thứ cho người xúc phạm đến ta
- Ba là hãy biết tặng ban cho đi
 
Trước hết Chúa đặt vấn đề tôn trọng phẩm giá con người: đó là đừng xét đoán hay lên án kẻ khác. Vì chỉ có Thiên Chúa biết con người tự nội tâm, ý hướng trong việc làm và chính hành động thể hiện bên ngoài. Chúng ta nhìn một hành động thì thấy hành tung bên ngoài mà thôi, thì từng ấy chưa đủ để đánh giá một hành động. Và nếu chúng ta dám lên án, nói xấu, nói hành, là dễ đi vào con đường bất công.
 
Chỉ có Thiên Chúa có quyền trên con người, nhưng người chỉ biết thương. Điều lạ lùng là Chúa thương con người có tội. Đó chính là tình yêu, là lòng nhân từ vạn thuở của Ngài. Muốn sống bác ái phải đề cao sự tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, dù bề ngoài người ta thấy như là người tội lỗi.
 
Thứ đến, một nét đẹp vô song nơi tình yêu Chúa Cha là lòng nhân từ. Tình Cha không bao giờ phạt, tình yêu Cha là con tim rộng mở, Cha kêu gọi mọi người đến cùng Cha để Cha sẵn sàng ban tặng tình yêu theo sự khôn ngoan của Cha. Ngài biết con người yếu đuối, tội lỗi, Ngài không coi là bước đường cùng, Ngài mở lòng khoan dung tha thứ, đến nỗi một người trộm cắp giết người, chỉ còn ít phút nữa là lìa đời, mà nhờ một phút sám hối và tuyên xưng đức tin, anh ta được đón nhận vào vương quốc bình an của Ngài.
 
Ta không thể hiểu được một tình yêu siêu việt như vậy. Bao điều gian ác của người kẻ trộm đó đều vô can hay sao? Không, tội lỗi luôn là một xúc phạm, một sự phá hoại giá trị con người, nhưng tất cả tội lỗi nhân loại đã được Giê-su, con Cha đem lên thập giá, con Cha lấy mạng sống cao quý vô biên của mình, làm của lễ tình yêu, thế chấp cho mọi tội lỗi.
Mọi tội lỗi đều được tha trừ tội lỗi không tha được là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là tình yêu tha thứ, Chúa Phục Sinh đã ban Thánh Thần tha tội, mà người ta từ chối Ngài, thì tìm đâu được ơn tha thứ? Sám hối chính là đến cùng Chúa Thánh Thần.
Vấn đề thứ ba của đời sống bác ái được đặt ra, là những hoạt động vô vị lợi để phục vụ những người trong hoàn cảnh thiếu thốn, bệnh tật, già nua, không nơi nương tựa, những người cô đơn từ thể xác đến tinh thần v.v.
 
Chúa Ki-tô Phục Sinh luôn luôn hiện diện nơi họ và Người bảo đảm “ai cho họ là cho Người”. Và Người sẽ cho lại với hình ảnh một ông chủ đầy quảng đại, đang trả công ngày mùa cho những thợ gặt. Ông trả công bằng lúa nhưng với dụng cụ đong đo có lợi cho công nhân. Với cách đong đo dằn đi lắc lại, để lúa vào thúng nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Phần thưởng đời này đã đành mà phần thưởng đời sau còn giá trị vô song, đó là sự sống hạnh phúc đời đời trong Nước Thiên Chúa.
 
Cầu nguyện
 
Lạy Chúa, thánh Gio-an gọi Thiên Chúa là tình yêu, thánh Lu-ca gọi Người là Cha nhân từ, đó cũng chính là lời từ miệng Chúa nói ra, và đặc biệt Chúa đã dùng cả cuộc đời làm chứng cho mầu nhiệm yêu thương đó. Chúa cũng muốn chúng con sống như vậy: “Anh em hãy nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Xin Chúa biến đổi cõi lòng chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết biến cả cuộc sống chúng con trong mầu nhiệm tình yêu.
 
Lạy Chúa! Chúa đang chờ đợi chúng con học đòi Chúa, trở nên người đại diện cho tình yêu Chúa bên cạnh những người anh em đang cần đến tình yêu thương. Xin làm cho chúng con sống với con tim nhân từ của Chúa, với cánh tay ban phát những ơn lành của Chúa. Ước chi mọi người nhận ra Chúa đang hiện diện nơi chúng con, không phải để chúng con được tôn vinh, nhưng để tình yêu Chúa được thể hiện để cứu độ thế gian này. Amen.
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan