Chi Tiết
Thứ bảy Tuần I Thường Niên

 
 
CHÚA GỌI ÔNG LÊVI
 
(Mc 2,13-17)
..........................
 
Lêvi mà truyền thống cho là Matthêu là một người thu thuế, hạng người mà người yêu nước cho là phản bội vì đã làm việc thế lực ngoại bang cai trị. Dân chúng cũng khinh bị vì thói gian tham của họ. Kể cả người ăn xin cũng trả lại của bố thí người thu thuế cho họ, nếu là đồng tiền nạp thuế.
 
Thế mà Chúa Giêsu lại gọi ông Lêvi như người môn đệ thứ năm của ngài thay vì lên án họ. Cũng là điều kỳ lạ, một người đang có một sở làm hái ra tiền dễ dàng, thế mà Chúa vừa gọi đến ông, ông lập tức đứng dậy để theo Người. Và để lòn biết ơn ch, hãnh diện với bạn bè, ông lại còn dọn tiệc đãi Chúa và các tông đồ. Rồi đồng bàn với Chúa còn có cả những người thu thuế khác đồng nghiệp với ông.
 
Chúa tỏ ra không kết án bất cứ ai đến với ngài. Ngài không phân biệt đối xử giữa người này và người khác. Ngài không xếp loại đạo đức người ta như thói quen của thời địa Ngài. Tư tưởng Chúa phóng khoáng, chấp nhận và chịu đựng tất cả, Chúa rất thông cảnh hoàn cảnh ừng người.
 
Việc làm và thái độ của Chúa Giêsu thật là quá đáng với các luật sĩ và biệt phái. Vì họ hết sức trung thành với lề luật và áp dụng triệt đệ vào đời sống. Đặc biệt họ đòi hỏi người ta, như Môisê đã ra lệnh, phải tránh xa các phần tử phạm lề luật thường xuyên, để tránh thông đồng với họ. Họ trở nên một nhóm sống biệt lập, những người trung kiên, những người trong sạch. Họ hỏi các môn đệ, có người họ chất vấn chính Chúa Giêsu “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi”( Mc 2, 16).
 
Từ đây đã có sự phân biệt một bên là Chúa Giêsu và các môn đệ, bên kia là luật sĩ biệt phái. Và nhìn vào toàn bộ bối cảnh các nhân vật người ta có thề phân ra ba thành phần: Chúa Giêsu và các môn đệ, thứ hai là luật sĩ biệt phái và thứ ba là quần chúng đám đông.
 
Trước lời chất vấn đầy ắp thành kiến của luật sĩ và biệt phái, Chúa thay cho các tông đồ trả lời họ, một câu trả lời đối phương hết đường lắt léo: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”( Mc 2, 17).
 
Cầu nguyện:
 
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi. Đó là điều mà người đời không thể hiểu nổi. Tuy ở đời ai cũng có nhiều lỗi nhưng người ta lại quên mình để soi mói kẻ khác. Người ta dễ dãi với mình nhưng lại khắt khe kết án người khác. Nguyện xin Chúa cho con biết mình, biết các nhược điểm của con, và sống khiêm nhường thống hối. Nhất là đừng bao giờ kết án ai.
 
Lạy Chúa, hành động của Chúa đối với người tội lỗi đầy khoan dung nhân từ. Và giờ đây Chúa đang nghĩ gì về con? Con xấu hổ vì tội lỗi của mình, nhưng con vui mừng trước lòng Chúa thương yêu, con xin tạ ơn và tán dương lòng khoan dung vô ngần của Chúa.
 
Lạy Chúa, vào vúc cuối ngày này xin Chúa tha thứ mọi sự lỗi cho con, từ tư tưởng, lời nói việc làm. Xin Chúa làm cho lòng con tươi ấm lại trong hồng ân tha thứ của Chúa. Amen.
 
Gm.Phaolô Nguyễn Thanh Hoan