Chi Tiết
Thứ Ba – Tuần I Phục Sinh

 
SỐNG MẦU NHIỆM PHỤC SINH
 
(Ga 20,11-18)
......................
 
Hôm qua, chúng ta cùng thánh Mát-thêu nhìn lại biến cố Chúa Phục Sinh. Hôm nay, chúng ta nghe thánh Gio-an tường thuật cùng một biến cố với vài chi tiết khác biệt.
 
Theo thánh Gio-an, hình như bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã vội vàng trước các chị em khác, đến mồ Chúa. Sau khi nhờ ơn Chúa, bà được trừ bảy quỷ, Chúa là vị ân nhân và là người bà quý mến nhất đời. Không có mất mát nào cho bằng mất Chúa. Bà phải đến mồ thật sớm và bà cũng là người đầu tiên được gặp Chúa Phục Sinh.
 
Tình yêu Chúa dẫn ta đến gặp gỡ Người đích thực không phải chỉ là bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na mà cho cả chúng ta hôm nay, một cuộc gặp gỡ biến đổi cả cuộc đời, một cuộc gặp tạo nên một hạnh phúc và niềm vui. Một cuộc gặp gỡ làm lu mờ đi tất cả mơ ước khác của chúng ta. Thánh Phao-lô đã từng chia sẻ: “Đối với tôi sống là Đức Ki-tô”. Ma-ri-a đang khóc thì có vị thiên thần đứng kề bên mộ Chúa hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?”, người phụ nữ mếu máo trả lời: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để Người ở đâu?”.
 
Ma-ri-a quả đã không trông đợi Chúa sống lại. Bản tường thuật nào cũng vậy. Ma-ri-a chỉ biết suy nghĩ đơn giản rằng: “có người lấy xác Chúa”.
 
Đến khi quay mặt lại thấy Chúa đứng đó, bà vẫn chưa nhận ra Người, vì bà nghĩ, dầu sao Chúa đã chết rồi đâu còn nữa mà nhận ra. Chúa Phục Sinh quả có nhiều cách hiện diện bất ngờ. Vì Người luôn có mặt cách nhiệm mầu bên chúng ta. Và khi tỏ mình, đó là sáng kiến xuất phát từ Người.
 
Chúa đã đi thêm bước nữa để bà hiểu cách sống Phục Sinh cần phải làm quen suốt đời, Chúa gọi tên bà: Ma-ri-a! Chúa là Lời và Lời Chúa còn là sự hiện diện của Chúa, hơn là chính thân xác Người.
 
Cần phải xác tín vào Lời Chúa. Ngày nay ta chỉ thấy được Bánh Thánh Thể. Qua mầu nhiệm Lời Chúa, ta nghe được mầu nhiệm hiện diện của Người. Bạn nhớ lại xem đã có những lời nào làm bạn cảm nhận được đó là Lời của Chúa chưa?
 
Ma-ri-a nghe Chúa gọi thiệt, cho nên bà đã nhận ra Chúa, bà cảm nhận sự khác biệt giữa Người với một người làm vườn. Muốn gặp Chúa thực sự, phải có thời gian để Chúa làm cho sự hiện diện của Người trở nên rõ rệt nơi chúng ta. Đặc biệt, càng yêu mến, ta càng mau gặp Chúa và cuộc sống với Chúa Phục Sinh càng phong phú.
 
Bà Ma-ri-a quá vui mừng chạy đến ôm lấy chân Chúa. Nhưng Chúa giúp bà thanh luyện tình cảm của Tin Mừng Chúa sống lại: “Hãy đi loan báo Tin Mừng”. Phải xem đó là niềm vui lớn nhất của đời mình!
 
Cầu nguyện
 
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, chúng con thờ lạy sự sống kỳ diệu của Chúa nơi chúng con, nơi Giáo Hội, nơi tha nhân đau khổ, nơi những biến cố dù nhỏ đến mấy của cuộc đời chúng con. Chúa còn hiện diện đặc biệt nơi Bí Tích Thánh Thể, nơi Lời Chúa, nơi các vị thừa tác cử hành các Bí tích.
 
Trên đường hành trình với Giáo Hội, Chúa còn hiện diện trong những biến cố lịch sử của nhân loại: “ Chúa Giê-su hôm qua, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời”.
 
Chúa ơi, nơi đâu cũng có sự hiện diện và tiếng gọi của Chúa cho từng người chúng con. Chúng con cần đáp lại, cần nghe tiếng Chúa sai đi, cần vui mừng, và giàu tình thương để hình ảnh Chúa lại được rõ nét nơi chúng con.
 
Xin Chúa cho cuộc sống nội tâm của chúng con được dồi dào và phong phú đức Tin, đức Cậy, đức Mến, để cuộc đời tận hiến đạt tới mục tiêu mà Chúa hướng dẫn chúng con, đó là Bác Ái Yêu Thương. Amen.
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan