Chi Tiết
Thứ 7 Tuần XXIII Thường Niên-A

Người môn đệ của Chúa là người tu sĩ, là người phải biết hoán cải từ cõi lòng mình. Nơi đây là tình yêu, là niềm tin, là hy vọng được ân sủng Thánh Linh rèn luyện với sự cộng tác tự do của con người.

NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC

Lc 6,43-49

--------------------------

 

Người môn đệ của Chúa là người tu sĩ, là người phải biết hoán cải từ cõi lòng mình. Nơi đây là tình yêu, là niềm tin, là hy vọng được ân sủng Thánh Linh rèn luyện với sự cộng tác tự do của con người. Đó là lòng khao khát sự thánh thiện, ý chí sửa mình, say mê Tin mừng như vạn vật hướng về ánh sáng, như hoa quỳ hướng về mặt trời. Từ một cõi lòng như vậy, cuộc sống chúng ta sẽ là hoa trái tốt đẹp cho Chúa và cho nhân loại.

 

 

Vì thế, Chúa dạy cho các tông đồ bài học căn bản hôm nay: hãy hoán cải cõi lòng. “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng không có cây nào sâu lại sinh quả tốt”. “Người tốt thì lấy cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình”.

 

 

Vậy chúng ta phải làm gì để cõi lòng chúng ta trở thành kho tàng tốt? Chúa trả lời: “Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Mà anh em không làm điều Thầy dạy?” Một câu hỏi mà cũng là một bài học, vì tôn Ngài làm Chúa, làm chủ mình thì đòi hỏi chúng ta phải đặt mình dưới quyền uy của Ngài, trong tâm tình mến yêu vâng phục. Chính lòng tin, cậy, mên yêu, vâng phục là phần việc của sự tự do của chúng ta.

 

 

Nếu ta vô tình trước Tin mừng của Ngài, thì đời tu của chúng ta là danh từ trống rỗng. Nghe và giữ lời Ngài, hay là sống lời Ngài, là căn bản của đời sống tu trì. Và xây dựng đời tu như vậy, được Chúa ví như xây nhà trên nền đá móng vững vàng, để có sức đối phó với mọi thử thách ở đời. Cuộc đời như giòng thác của trăm ngàn thử thách, mà đời tu trì như con thuyền đi ngược giòng đời đó. Tuy vậy, lời Chúa và ân sủng của Ngài vẫn là yếu tố quyết định sự thành công.

 

 

Có những thử thách trong tâm tư chúng ta như: Cảm thấy chán ngán cuộc đời lý tưởng, ngã lòng trước những nhược điểm sẵn có nơi mình, lơ là đời sống cầu nguyện, buồn giận anh em… Những thử thách nội tâm này cần có ân sủng, cần có chia sẻ với người đạo đức. Để lâu là thất bại, cần tiếp cận lời Chúa nhiều hơn.

 

 

Có những thử thách bên ngoài, như có nhiều mặc cảm với anh em, thất bại trong học hành, sức khỏe không tốt, bị cấp trên hiểu lầm…Cần coi đó như những tiếng gọi của yêu thương. Nghĩa là phải vận dụng đến tình yêu của Tin mừng, để có thể “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm…”.

 

 

Đây là đòi hỏi lớn của Tin mừng, nhưng cũng là những đỉnh cao giá trị của đời tu. Và dấu ấn đời tu từ cõi lòng ta, lúc đó mới rõ rệt là kho tàng tốt của lòng mình.

 

 

Chúng ta sẽ tìm thấy những giá trị đó trong chính cuộc đời của Chúa. Và vì thế, Chúa luôn mời gọi ta chiêm ngắm Ngài. Và sự chiêm ngắm đó, luôn luôn có sức mạnh để ta tiến bộ, trong cuộc đời tu trì của mình.

 

 

Ba mười năm trời sống với Chúa, Mẹ Ma-ri-a đã trở nên người môn đệ tuyệt vời của Chúa dưới chân thập giá của Ngài. Xin Mẹ nâng đỡ đời tu chúng con.

 

 

Cầu nguyện:

 

 

 

Lạy Chúa, bài học nào của Chúa cũng là thần dược chữa trị cuộc đời tăm tối và yếu đuối của chúng con. Xin Chúa ban Thánh Linh vào lòng chúng con để chúng con càng lâu càng hiểu biết lời Chúa hơn và say sưa đem ra thực hành. Xin Chúa cho chúng con ơn sức mạnh để thanh lọc những thái độ, tâm tình nơi chúng con chưa hợp ý Chúa.

 

 

Lạy Chúa, Chúa bắt đầu đào tạo một lớp trẻ khao khát theo Chúa, nhưng với những giấc mơ trần tục. Chúa đã kiên trì dạy dỗ và đưa họ vào con đường Chúa đi. Xin Chúa cũng kiên nhẫn với những bất xứng của chúng con trên đường theo Chúa. Xin Chúa đừng bỏ rơi tuổi trẻ yếu đuối của chúng con và xin gìn giữ chúng con trung thành với Chúa cho đến cùng Amen.

 

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan