Chi Tiết
Thứ 7 Tuần XVII Thường Niên-A

Thánh Gio-an ra rao giảng chuẩn bị cho công trình rao giảng của Chúa Giê-su. Ngài được mệnh danh là Gio-an Tẩy giả, tức là người vừa giảng tinh thần sám hối vừa làm phép rửa sám hối.

THÁNH GIO-AN BỊ CHÉM ĐẦU
Mt 14,1-12
---------------------------------

 

Thánh Gio-an ra rao giảng chuẩn bị cho công trình rao giảng của Chúa Giê-su. Ngài được mệnh danh là Gio-an Tẩy giả, tức là người vừa giảng tinh thần sám hối vừa làm phép rửa sám hối.

 

Một loại rao giảng như vậy đã có một tác dụng rất lớn do con người đạo đức chính hiệu của Ngài. Đó là con người chân tu khắc khổ, không ngần ngại tố cáo mọi thứ tội lỗi trong dân Chúa, bết chấp là đấng bậc nào: Vua chúa quan quyền, Biệt phái đều bị vạch tội. Sự can đảm đó đã đưa đến cho Ngài con đường tù tội và chết oan.

 

Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Ngài lại bị như vậy. Sứ mệnh ngài là tiền hô, là đấng dọn đường Chúa đến, con đường tinh thần đầy gai góc, đầy va chạm. Ngài coi thường cái chết vì lương tâm không cho phép ngài yên lặng. Ngài chỉ muốn trung thành với sứ mệnh được giao phó. Tu rất tu, hành động rất chuận mực là dọn sạch lòng người để người ta đón nhận ơn cứu độ thánh thiện cao sang, một con người như vậy ai cũng phải kính nể. Chính Hê-rô-đê bị ngài vạch tội cũng không thể coi thường ngài. Giết ngài rồi, ông vua độc ác đó phải bối rối, lương tâm dày vò.

 

Đức độ của ông Gio-an được Chúa đề cao tột độ: “Trong con cái các người phụ nữ sinh ra không ai cao trọng bằng Gio-an”. Sự đánh giá của Chúa quả thực là một chân lý.

 


Trong dư luận quần chúng, người ta thấy Gio-an và Chúa Giê-su điểm tương tự, cho nên họ đã ví Ngài như Gio-an tẩy giả.

 

Một con người dù thể xác có ra sao chăng nữa, thì giá trị nhân cách, giá trị tinh thần vẫn là giá trị đích thực của con người đó.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa Giê-su yêu mến, Chúa đã đề cao thánh Gio-an tẩy giả vì sứ mệnh ngài chu toàn, vì đức độ con người chân tu, vì thành tích tử đạo của ngài dám chết vì chân lý. Hơn nữa, thánh Gio-an còn là vị tiên tri báo trước bằng cái chết của mình về chính cái chết của Chúa.

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống đời sống chân tu vì lý tưởng của Tin mừng. Không dốc tất cả đời sống mình vì lý tưởng, làm sao chúng con phụng sự Chúa cho xứng đáng được! Từ ngày nhỏ, thánh Gio-an đã từ bỏ cuộc sống nhung lụa của một gia đình tư tế để vào rừng tập sông kham khổ, từ bỏ xa hoa để lấy giá trị cao cả của tâm hồn. Chúng con chưa dám từ bỏ tất cả, chưa dám quyết tâm dấn thân thực sự cho lý tưởng như Chúa đòi hỏi. Xin Chúa nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan