Chi Tiết
Thứ 7 Tuần XII Thường Niên-A

Chúa Giê-su đã khen ngợi viên đại đội trưởng vì tấm lòng nhân hậu của ông đối với bầy tôi, nhất là vì lòng tin đơn sơ, chân thành và sâu sắc của ông.

PHÓ THÁC CHO LÒNG NHÂN HẬU CỦA CHÚA
Mt 8,5-17
--------------------

 

Viên đại đội trưởng ngoại giáo có người đầy tớ bị bệnh liệt giường, nên tìm gặp Chúa Giê-su để xin Ngài chữa lành. Ông tế nhị nhận mình là người ngoại không đáng được hưởng ân huệ và cũng không giám phiền Chúa Giê-su đến nhà mình để tránh thiên hạ dị nghị. Ông tin chắc chắn Chúa Giê-su có thể chữa lành bệnh nhân chỉ bằng một lời phán từ xa.

 

Chúa Giê-su đã khen ngợi viên đại đội trưởng vì tấm lòng nhân hậu của ông đối với bầy tôi, nhất là vì lòng tin đơn sơ, chân thành và sâu sắc của ông.

 

Chúa Giê-su không loại trừ ai.lại ai càng bị loại trừ thì Chúa Giê-su lại càng ưu ái với những người đó và giúp họ trở về với cộng đoàn yêu thương.

 

Xét mình kỹ tôi thấy mình có phần giống Chúa nhưng cũng có phần khác Chúa. Giống Chúa ở chỗ tôi có cố gắng yêu thương giúp đỡ những người tội lỗi, bệnh tật nghèo nàn mà tôi gặp ở bên ngoài cộng đoàn tôi đang sống. Nhưng khác Chúa ở chỗ là có lúc tôi lại muốn loại trừ một số anh em, chị em đang cùng tôi chung sống trong cộng đoàn.

 

Người đại đội trưởng này đã biểu lộ đức tin qua việc đích thân đi tìm gặp Chúa Giê-su, khẩn khoản nài xin và vững tin vào quyền năng của Lời Ngài : Lời có sức chữa lành, Lời ban sự sống, Lời cứu độ. Trước lòng tin đó, Chúa Giê-su đã chữa lành cho người đầy tớ của ông. Ngài thực hiện phép lạ để mở mắt tinh thần và cõi lòng con người đón nhận Thiên Chúa quyền năng và nhân hậu.

 

Trong khi người ngoại rộng mở tâm hồn đón nhận Chúa, nhiều người vốn tự hào là con cái Chúa lại khép lòng mình lại trong sự an toàn giả tạo với những tập quán máy móc, những quan niệm cứng nhắc, lối sống hình thức. Những điều đó trở thành rào cản để gặp Chúa.

Làm sao để Ki-tô hữu tránh khỏi bị tù hãm trong những thơi quen máy móc ? tôn giáo mất đi sự sống khi nó chỉ còn là một tổng hợp các tín điều và nghi thức được chấp nhận vì thói quen. Chỉ có đức tin mới ban sự sống. Tin là đón nhận Chúa Ki-tô và bước đi theo Ngài.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn biết sống yêu thương đối với hết mọi người, và xin nhắc con nhớ “sống bác ái yêu thương phải bắt đầu từ những người anh chị em gần mình nhất”.

 

Xin cho lời nguyện cầu của con đừng bao giờ mang tính yêu sách như thể con có quyền đòi buộc Chúa thi hành điều con xin. Xin cho con sự khiêm hạ của người dân ngoại : “tôi chẳng đáng”.

 

Xin ban cho con một niềm tin đơn sơ, và phó thác để luôn biết tìm gặp Chúa nhờ vững tin vào lời quyền năng và lòng nhân hậu của Chúa. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan