Chi Tiết
Thứ 6 Tuần XXXIV Thường Niên-A

TẦM NHÌN MỚI
 
Lc 21,29-33
.......................
 
 
Từ ngày Chúa rao giảng Tin mừng và loan báo tương lai của lịch sử, đến nay đã hơn 2000 năm. Lịch sử Giáo hội cũng trải qua bao thăng trầm vì những cơn bách hại. Lịch sử nhân loại cũng phải đối mặt với bao tai ương, chiến tranh, đói khát và với cả những sáng kiến chính trị tai hại, nhằm xóa tan hình ảnh Chúa trong lịch sử. Rồi tất cả đang qua đi như lời Chúa nói: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Thầy nói chẳng qua đâu”.(Lc 21,33)
 
Con người thời đại mong nhờ những khám phá khoa học để giải quyết những khủng hoảng, nhưng trước mắt chúng ta, khủng hoảng càng ngày càng tăng, đến nỗi trời đất như đang đe dọa cả cuộc sống nhân loại. Môi trường, khí hậu, bệnh tật, chiến tranh, nguyên tử, tất cả đều mang hình ảnh của sự tiêu diệt, đang đối mặt với con người.
 
Những lời Chúa vẫn còn đó: “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21,28)
 
Ngày giờ Chúa đến không ai biết được. Sự biến chuyển của lịch sử vẫn tiếp diễn. Nhưng trong khi nhân loại tự mình đối phó với mọi biến chuyển, người ta không biết tương lai sẽ đi về đâu, thì Chúa lại cho chúng ta thấy đường tiến của Giáo hội đang được Chúa hướng dẫn từng bước về Trời mới Đất mới, đó là ơn cứu độ của chúng ta.
 
Ở Pa-let-tin, khi mùa đông đến, tất cả như bị vùi dập dưới những lớp tuyết dày. Nhưng đông qua, xuân lại, tuyết tan và cây cối đua nhau mọc. Cây Vả hơi chậm, nhưng khi nó đâm bông trái là dấu hiệu ngày mùa đến. Đó là thức ăn tượng trưng cho sự sống của người Pa-let-tin.
 
Cuộc sống mặt đất như đang chìm vào mùa đông của tuyệt vọng, thì cũng không phải sự tiêu diệt sẽ làm cho mọi sự tan tành. Giáo hội sau cuộc tàn phá Giê-ru-sa-lem vẫn còn và từ đó lan ra khắp nơi mau chóng. Giáo hội hôm nay tuy cùng chung số phận với nhân loại trước mọi cơn khủng hoảng. Nhưng chúng ta tin Giáo hội sẽ là ngày mùa cho nhân loại tương lai. Sự dữ sẽ bị tiêu diệt, và Tin mừng tình yêu sẽ đem lại sự sống cho thế giới mới.
 
Chúa muốn chúng ta sống trong hy vọng, tin tưởng và đây cũng là thái độ để chúng ta giúp mọi người thương yêu nhau. Vì chính tình yêu là cây Vả, là ngày mùa cho tương lai nhân loại. Dụ ngôn cuộc phán xét chung cho chúng ta thấy rõ điều đó.
 
 
Cầu nguyện:
 
 
Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy Chúa là Đường, là Sự thật và là Sự sống. Nhờ ánh sáng Chúa chiếu soi vào lịch sử mà chúng con thấy mình đang được Chúa dẫn vào thế giới mới. Cuộc đời tu trì chúng con càng lâu càng thêm tin tưởng, vì chúng con được chính Chúa dẫn dắt hàng ngày. Xin cho chúng con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa, yêu mến lắng nghe Lời Chúa, để vững dạ an lòng trên nẻo chính đường ngay.
 
 
Lạy Chúa, vì tình yêu vô bờ bến, Chúa muốn cho Nước Chúa trị đến nơi mọi tâm hồn. Chúa dạy chúng con Kinh Lạy Cha: “Nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến”. Và dạy chúng con phải loan Tin mừng cho muôn dân. Xin Chúa làm cho chúng con trở nên những chiến sĩ Phúc Âm nhiệt thành, ngày ngày dấn thân đem anh em lương dân về với Chúa. Amen
 
 
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan