Chi Tiết
Thứ 6 Tuần III Phục Sinh-A

Từ Bánh là con người Chúa Giê-su, tư tưởng và hành động, đến Bánh là chính Mình Máu Thánh Người. Nghe Người rao giảng nhiều người quen hiểu theo từ ngữ thực tiễn, thịt vật chất máu vật chất, vì thế họ không chấp nhận lời Chúa rao giảng: “Bánh tôi ban tặng

MẦU NHIỆM ĐỨC TIN
Ga 6, 52 – 59
--------------------------

 

Từ Bánh là con người Chúa Giê-su, tư tưởng và hành động, đến Bánh là chính Mình Máu Thánh Người. Nghe Người rao giảng nhiều người quen hiểu theo từ ngữ thực tiễn, thịt vật chất máu vật chất, vì thế họ không chấp nhận lời Chúa rao giảng: “Bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

 

Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay lúc Chúa nói “Bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi”, người ta chưa thể hình dung được Bí Tích Thánh Thể như chúng ta hôm nay. Họ chỉ nghĩ đơn giản: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được”.


Nhưng hôm nay, chúng ta có thể dễ dàng ăn Chúa được khi Chúa đã lấy quyền năng Người làm cho tấm bánh miến thánh thịt của Người. Nhưng chúng ta lại thấy trở ngại tại sao lại gọi là thịt mình Chúa mà ta vẫn thấy nguyên tấm bánh. Quả thực đây là mầu nhiệm Đức tin. Khi giác quan không cảm thấy gì, ta chỉ lấy Đức tin bù lại. Vì Lời Chúa là Lời chân thật vô cùng.


Trong lịch sử có nhiều lần Chúa để cho tấm bánh thành thịt thật, có cả máu tươi (19/3/2006) vừa qua tại nhà thờ thánh James ở Dallas Texas, người ta đã thấy tận mắt Mình Thánh do một em thiếu nhi rước vào miệng, không biết vì lý do gì em đã nhả ra nơi phòng tắm. Linh mục nghi ngờ theo dõi hành động của em và nhặt lấy Bánh Thánh, đem về ngâm nước cho Bánh Thánh tan ra. Nhưng thay vì tan, Mình Thánh lại trở nên thịt thật.

 

Biết rõ thính giả không chấp nhận được những lời đó, nhưng Chúa lại nói càng mạnh hơn: “Thật tôi bảo thật các ông: Nếu cá ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình”.

 

Chúng ta cũng nên lưu ý về hậu quả của Bí Tích Thành Thể mà Chúa đã đề cập đến ở đây.

 

1. Sự sống đời đời và sự sống lại.

 

Bí Tích Thánh Thể làm cho chúng ta hiệp thông với Chúa Kitô Phục Sinh hằng sống. Thân xác Phục Sinh của Ngài thành hạt giống đời sống phục sinh nơi chúng ta trong tương lai. Trong bữa tiệc ly Chúa đã nói về bàn tiệc Nước Trời, trong đó Ngài tập hợp các bạn hữu Ngài lại: “Thầy sẽ không uống chất nho này nữa cho đến ngày sẽ uống rượu mới trong Nước của Cha Thầy”.

 

2. Sự hiệp thông của Chúa Giê-su và người tín hữu.

 

“ Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi, thì ở trong Tôi và Tôi ở trong họ”.

 

Còn sự gì gắn bó thâm sâu cho bằng hai người yêu nhau. Ơn gọi Thiên Chúa dành cho con người là con người được ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong con người.

 

3. Hiệu quả thứ ba là con người được dâng hiến cho Chúa Kitô cách trọn vẹn.

 

“ Như Ta sống bởi Cha Ta, ai ăn thịt Ta thì cũng sống bởi Ta”. Cuộc đời Chúa Kitô hoàn toàn cho Chúa Cha. Cuộc đời người Kitô hữu cũng hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa Giê-su yêu mến, càng suy tư lời Chúa dạy, chúng con càng thấy mình diễm phúc biết bao. Chúa đến đây không những Chúa dùng những hy sinh đau khổ phần xác để đền tội cho chúng con, làm cho chúng con tuy còn ở trần gian, nhưng tâm hồn chúng con là Thiên Đàng diễm phúc.

 

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con hoán cải cõi lòng liên tục sao cho xứng làm nơi Chúa ngự. Xin cho tình yêu Chúa và người đau khổ nên một nhịp đập không ngừng của trái tim con. Xin cho tâm tình hiền lành, khiêm nhường, hay thương xót trở nên hơi thở của linh hồn con.

 

Lạy Chúa, Chúa kêu gọi những ai gánh nặng đường đời, đến với Chúa, Chúa sẽ cho bồi dưỡng. Giờ đây sau một ngày làm việc mệt nhọc, xin Chúa bồi dưỡng thể xác và tâm linh con, để ngày mai con phục vụ tốt hơn cho anh em con. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan