Chi Tiết
Thứ 6 Tuần II TN-B

 
CHÚA GIÊ SU LẬP NHÓM MƯỜI HAI
 
(Mc 3:13 -19)
..........................
 
Ý muốn của Ngài là thành lập sớm một Nhóm Mười Hai người để họ tượng trưng cho những tổ phụ con ông Giacob ngày xưa, lập một Đoàn hội Israel mới, và đó là nguồn gốc của Giáohội tương lai.
Theo tường thuật của Thánh Maccô, cho đến lúc đó Chúa mới tuyển được năm môn đệ và tiếp theo là thành lập Nhóm Mười Hai, gồm năm môn đệ cũ và còn thêm bảy vị nữa. Chắc chắn lúc đó đã có nhiều người đăng ký xin làm môn đệ Ngài.
 
Câu chuyện buổi sáng nay có phần trang vọng hơn những lần gọi đầu tiên nhiều. “Chúa đã lên núi” (Mc 3, 13). Núi là hình ảnh tượng trưng cho nhiều ý nghĩa. Đây là nơi để công bố những quyết định quan trọng. nơi vắng vẻ thuận lợi cho một giờ cầu nguyên, nơi để từ đó người ta có thể nhìn về một chân lời xa tắp.
 
Ta hãy tưởng tượngChúa Giêsu đang lên đỉnh núi qua những đường mòn nhỏ hẹp, khác nào Môisen ngày xưa lên núi Sinai để công bố các điều răn cho dân Hi-bá vừa giải phóng khỏi Ai cập.
Chúa đã gọi những người Ngài muốn tuyển chọn đi theo Ngàl chọn họ với tất cả sư tự do thanh thản của Ngài từ sáng kiến và dự định của Ngài sau những đêm ngày cầu nguyện.
 
Các vị được tuyển chọn được sống thân tình gần gũi Ngài cách đặc biệt. Họ sẽ chia sẻ với Ngài trong cách suy tư, cầu nguyện, làm việc. Và nhờ sự gắn bó thân tình đó, sau ba năm trời họ có thể suy tư và hành đông như Ngài. Dĩ nhiên phải qua nhiều thử thách Và khi Chúa về trời, chính các vị sẽ là những người đại diện, những Glêsu mới tiếp tục sự nghiệp của Ngài.
 
Con số được tuyển chọn gồm Mườì Hai người, cũng được gọi là nhóm mười Hai" để thiết lập một Dân mới mà chính họ là những vị phụ trách. Chúa giao phó Dân mới cho họ. Chúa dành cho họ những sáng kiến để tổ chức Giáo hội qua mọi thời đại, nhưng chính Ngài lập nhóm Mười Hai Chúa đã dự liệu cho các quyết định Giáo hôi đều phát xuất từ Thiên Chúa.
 
Và ơn Cứu Độ sẽ được phổ khắp nhân loại từ hạt nhân hữu hình với quyền bính thiêng liêng này. Nhóm Mười Hai còn được gọi là Tông đồ, tông đồ từ ý nghĩa Hy Lạp là những kẻ được sai đi. Từ đây họ sự được Chúa sai để loan báo Tin mừng, chữa ành các bênh tất và xua trừ ma quỉ.
 
Cầu nguyện:
 
Lạy Chúa Giêsu là Trên tri cao cả, là Thượng Đế của nhân loại là vua muôn vua, Chúa các Chúa. Hành động của Chúa vượt mọi tầm suy nghĩ của con người, kế hoạch cứu độ của Chúa rộng rãi bao la, không ai hiểu thấu.
 
Chúa đã vào đời, tỏ bày từ từ những ý định thâm sâu nhiệm mầu của Chúa Cha, làm đảo lộn những suy tư của trí óc nhân loại. Chúng con phải nhờ đến Đức tin để đón nhận Tin mừng của Chúa. Nguyên xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để chính hôm nay, dù Giáo hội đã lan động khắp hoàn cầu, đã có bao nhiêu phép lạ, bao nhiêu vị thánh, đứng trước đòi hỏi của Tin mừng chúng con vẫn phải nhờ đến Đức tin để tham dự kế hoạch cứu độ.
 
Lạy Chúa, tuy Chúa là ánh sáng trần gian, lẽ ra những người đồng hương,. Những thân nhân cảu Chúa phải chia sẻ được những ồng ân ấy đã ban trước cho họ. Nhưng sự tối tăm của xác thịt đã ngăn cản những người gần nhất lại xa Chúa nhất. Xin Chúa thương cho chúng con thoát khỏi những suy nghĩ trần tục để được tham dự vào ánh sáng cứu độ. Ánh sáng dẫn đưa chúng con đi vào con Đường Sự Thật và sự Sống Vĩnh Cửu. Amen.
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan