Chi Tiết
Thứ 5 Tuần XXIII Thường Niên-A

“Thiên Chúa là Tình yêu”. Tình yêu chỉ muốn thể hiện không ngừng hạnh phúc vô biên của mình và chia sẻ với mọi tạo vật, nhất là con người là tạo vật được đối thoại với Ngài, có khả năng ý thức đón nhận tình yêu của Ngài.

 

NOI GƯƠNG CHA NHÂN TỪ

 

 Lc 6 ,27-38

-----------------------------------

 

 

“Thiên Chúa là Tình yêu”. Tình yêu chỉ muốn thể hiện không ngừng hạnh phúc vô biên của mình và chia sẻ với mọi tạo vật, nhất là con người là tạo vật được đối thoại với Ngài, có khả năng ý thức đón nhận tình yêu của Ngài. Đó là vinh dự và vinh quang cho con người. Và dù con người có dại dột đánh mất đi, và thay thế vào đó là hận thù, ghen ghét, hờn giận lây nhiễm của Sa-tan. Chúa lại vì tình yêu vô biên mà phục hồi tình yêu lại cho con người.

 

 

Bài học hôm nay là bài học phục hồi tình yêu và xóa bỏ hận thù. Làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình, cầu nguyện cho kẻ vu khống mình…Đối lại với kẻ thù bằng những thái độ như vậy, đó là yêu. Đây không phải là vấn đề tình cảm, mà là xóa bỏ mọi ngăn cách, chia rẽ, hận thù, vốn là phản ứng tự nhiên của con người đã mất tình yêu.

 

 

Là người con của Thiên Chúa tình yêu, chúng ta phải trở nên tình yêu: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”. Lời mời gọi đó diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, ngay trong cộng đoàn, vì con người chúng ta còn nhiều yếu đuối, thiếu sót, sống bên nhau không tránh khỏi va chạm. Mỗi người một giòng máu, một di truyền, một loại nhược điểm, một loại tính tình. Hòa hợp được với nhau trong khác biệt đó, đó là tình yêu, là đạo đức thật.

 

 

Kiêu căng, ích kỷ là kẻ thù của tình yêu, vì con người ích kỷ coi mình là một cõi, là một bầu trời bất khả xâm phạm, cho nên gặp điều không vừa ý mình là  bực bội, là nổi nóng, là lời qua tiếng lại. Đó không phải là đời tu, nhất là đời tu lấy bác ái làm lý tưởng.

 

 

Vị tha, quên mình, coi mọi người hơn mình, đó lại là một nét cao quý của nhân bản tình yêu. Chính Chúa Ki-tô đến với nhân loại như đứa bé thơ, như người lao động vất vả, như người đầy tớ rửa chân cho môn đệ mình. Ngài sẵn sàng gánh lấy tội trần gian trên vai mình để đền trả. Ngài sẵn sàng nên tấm bánh bẻ ra cho muôn người.Vì yêu, Chúa hiến cả mạng sống mình. Ngày ngày quỳ chầu trước Thánh Thể, đừng bao giờ quên con người vị tha khiêm tốn tuyệt đối của Ngài trên mặt đất này.

 

 

Ngài được siêu tôn, được vinh thăng từ cuộc sống hạ mình đó. Bước đi theo Ngài là họa lại dung mạo của Ngài nơi chính mình ta. Nam tính thì ưa trổi vượt, nặng máu anh hùng. Đó cũng là di lụy của Sa-tan trên chúng ta. Cần đề phòng cái tội Biệt phái mà Chúa gay gắt kết án.

 

 

Nữ tính thường bầu chữa cho mình là phụ nữ, nhỏ nhặt cãi vã nhau là thường. Đó cũng còn là di lụy của cái tội E-và tin ma quỷ hơn tin Chúa. Cần phải thanh lọc để theo gương Mẹ Ma-r-ia, khiêm nhu và hiền từ hêt mực tận cùng.

 

 

Đức thương yêu mời gọi ta luôn nhìn lên Chúa để thay đổi lại chính mình. Tôi có biết khoan dung độ lượng với kẻ mất lòng tôi không? Tôi có cố gắng tạo được bầu khí huynh đệ giữa cộng đoàn không? Tôi có tìm cách có ý nghĩ tốt, có lời nói ngọt ngào, có cử chỉ thân tình niềm nở với những người không ưa thích không?

 

Cầu nguyện:

 

 

Lạy Chúa, xin dạy bảo nhắc nhớ hằng ngày chúng con là con Thiên Chúa tình yêu, chúng con đang mang hình ảnh Cha nhân ái yêu thương. Xin làm cho cuộc đời chúng con luôn mang dấu ấn tình yêu, dấu ấn khoan dung tha thứ, dấu ấn hiền hòa khiêm tốn, dấu ấn yêu thương phục vụ đến quên mình.

 

 

Lạy Chúa, Chúa nói với các Tông đồ: “Ai trông thấy Thầy là trông thấy Cha”. Quả thực dung nhan hiền từ của Chúa đã tỏ cho mọi người thấy, Chúa là bạn người nghèo, là thầy thuốc nhân ái cho người bệnh tật, là Chúa thứ tha cho người tội lỗi, là hồng ân đón nhận người sám hối, là Chúa chiên nhân lành…Xin tỏa bóng Chúa trên đời con, để bóng mát đó cũng trở nên bóng mát che đầu cho mọi người gặp gỡ. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan