Chi Tiết
Thứ 5 Tuần XIV Thường Niên-A

Trước khi các tông đồ ra đi, Chúa đã ban cho họ những quyền năng đặc biệt như chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, kẻ mắc bệnh nan y được lành mạnh và xua trừ trục xuất ma quỷ.

TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO
Mt 10, 6-15
---------------------------

 

Trước khi các tông đồ ra đi, Chúa đã ban cho họ những quyền năng đặc biệt như chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, kẻ mắc bệnh nan y được lành mạnh và xua trừ trục xuất ma quỷ.

 

Những quyền năng này là những việc Chúa đã thực hiện ,và Chúa cho các tông đồ hiểu rằng công trình của họ cũng là công trình của Ngài. Mặt khác, những ơn lành thể xác theo sau lời loan báo : “Triều đại Nước Thiên Chúa đang đến gần”. Điều này có nghĩa là Nước Thiên Chúa là ơn lành, là niềm vui, là sự sống cho con người. Nước Thiên Chúa là chính tình yêu thương của Chúa chuẩn bị chan hòa đầy mặt đất. Những ơn lành thể xác mà người ta thấy được, đó là dấu hiệu của Nước Thiên Chúa.

 

Những cử chỉ từ thiện bác ái Chúa truyền cho các tông đồ cho thấy người tông đồ là sứ giả của Tin mừng tình yêu. Người tông đồ phải là người ân nhân phục vụ, gieo rắc các ơn lành, nâng đỡ và thăng tiến anh em đồng loại, đem đến cho họ ánh sáng, niềm vui và bình an đôi phần hồn xác.

 

Ngoài chỉ thị cho công trình phục vụ Tin mừng, Chúa còn muốn cho các tông đồ không phải quan tâm nhiều đời sống cá nhân : “Cho thì có phúc hơn là nhận”. Thế rồi phó thác mọi sự cho Chúa, vui buồn trong Chúa, thành công thất bại trong Chúa. Nói thất bại là cảm nhận của chúng ta thôi, thế nào mà Thiên Chúa thất bại được.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa, ngày xưa Chúa sai các tông đồ ra đi, Chúa đã cho họ thấy giá trị cầu nguyện.

 

Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đã sai các tông đồ ra đi, Chúa đã cho họ thấy giá trị của con người là hồn xác bất phân. Cả hai phần đều là công trình kỳ diệu của Chúa tạo dựng cho con người để cho con người con thể tham dự vào đời sống hạnh phúc vô biên của Chúa.

 

Cho nên loan báo Tin mưng là Tin mừng cho cả đôi phần hồn xác. Thế giới tương lai là trời mới đất mới, con người mới. Chúa dạy các tông đồ rao giảng “Triều đại Thiên Chúa đã đên gần” và Chúa lấy việc phục hồi sự sống, phục hồi con người toàn diện để tỏ rõ hình ảnh Nước trời là hình ảnh của Tình yêu.

 

Lạy Chúa, xin cho con trở nên người tôi tớ của Tin mừng, đem con người trở về thế giới hạnh phúc Chúa đã dành sẵn cho nhân loại từ ngày tạo dựng. Xin Chúa ban cho con một con tim quảng đại, một tâm tình biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn với tất cả mọi người. Nhất là con biết học đòi tình thương Chúa, phục vụ đến quên mình, phục vụ đến hy sinh cả mạng sống. Ước chi Thần Khí Chúa tái tạo con nên con người mới, con người biết cho nhưng không, con người biết say sưa gieo rắc tình yêu thương bác ái, con người khiêm tốn quỳ xuống rửa chân cho anh em mà không bị mặc cảm tự ti. “Vì khi con hạ mình là con được Chúa nâng lên, khi con hiến thân là khi con nhận lãnh, khi con quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính khi con chết đi là khi con vui sống muôn đời”. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan