Chi Tiết
Thứ 5 Tuần XII Thường Niên-A

Tin mừng phải được thể hiện trước tiên qua cuộc sống của người rao giảng Tin mừng. Đó là đòi hỏi cơ bản nhất mà Chúa Giê-su không ngừng nhắc nhở các môn đệ.

THỰC THI Ý CHÚA
Mt 7, 21-29
------------------------

 

Mẹ Tê-rê-sa đã sống cho đến cùng những đòi hỏi của Tin mừng. Mẹ đã nhiều lần quả quyết rằng, công việc Mẹ và các nữ tu của Mẹ đang thực hiện không phải là công tác xã hội, mà thiết yếu là hành động bác ái. Hành động bác ái hay sống bác ái là sống rao giảng Tin mừng, mà nói đến Tin mừng là nói đến vui tươi, hân hoan.

 

Tin mừng phải được thể hiện trước tiên qua cuộc sống của người rao giảng Tin mừng. Đó là đòi hỏi cơ bản nhất mà Chúa Giê-su không ngừng nhắc nhở các môn đệ.

 

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su nêu ra những đòi hỏi ấy qua dụ ngôn hai ngôi nhà : Ngôi nhà xây trên đá thì vững chắc, dù mưa sa bão táp cũng không thể làm lay chuyển, đó là hình ảnh người môn đệ đích thực của Chúa Giê-su, họ không chỉ lắng nghe lời Chúa, mà còn đem áp dụng vào cuộc sống. Ngôi nhà xây trên cát, đó là hình ảnh của những người nghe lời Chúa, nhưng không đem ra thực hành.

 

Tin mừng vốn không chỉ được lắng nghe cho vui tai, mà là để thực thi ; bác ái không chỉ trên môi miệng, nhưng phải được thực thi bằng những việc làm cụ thể. Tựu chung, đây cũng là sự nối dài và đòi hỏi của Mầu nhiệm Nhập thể làm người- không chỉ là một chân lý trừu tượng. Ngài đã nhập cuộc làm một với nhân loại. Ngài không rao giảng thập giá như một lý thuyết suông, Ngài đã thực sự vác lấy Thập giá và đón nhận mọi khổ đau của con người. Do đó, tuyện xưng Thiên Chúa nhập thể làm người không chỉ tuyên xưng một chân lý, mà thiết yếu là đi vào con đường Nhập thể của Ngài.

 

Không thể có Ki-tô giáo và niềm tin Ki-tô mà không có dấn thân, không thể là môn đệ Chúa Ki- tô mà không đi lại con đường của Ngài, không thể rao giảng Tin mừng bằng những lời nói suông; không thể sống niềm tin Ki-tô mà không mỗi ngày cố gắng nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúng ta vốn thán phục những người làm nhiều hơn nói nhiều. Nói mà không làm là kẻ dối trá, nói một đàng nhưng lại làm một nẻo là kẻ lừa gạt. Bài học của thực tế hằng ngày luôn nhắc nhở chúng ta điều đó. Tất cả rồi cũng qua đi, chân lý chỉ thực sự chiếu tỏ bằng cuộc sống trung thực mà thôi.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết xây dựng cuộc sống trên lời Chúa, để niềm tin chúng con tuyên xưng trên miệng cũng sẽ được diễn đạt một cách sống động qua những công việc mỗi ngày.

 

Xin cho đức ái nơi chúng con luôn chiếu tỏa bằng những hành động cụ thể, để mọi người nhận biết chúng con là môn đệ đích thực của Chúa.

 

Xin cho chúng con biết lắng nghe và thi hành lời Chúa trong tựng giây từng phút cuộc sống, để có thể nói như thánh Phao-lô : “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà chính Chúa sống trong tôi” Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan