Chi Tiết
Thứ 5 Tuần III Phục Sinh-A

“Không ai có thể đến với Tôi, nếu Chúa Cha là Đấng sai Tôi không lôi cuốn họ…

ĐƯỢC CHÚA CHA DẠY BẢO
Ga 6, 44 – 51
-------------------------

 

“Không ai có thể đến với Tôi, nếu Chúa Cha là Đấng sai Tôi không lôi cuốn họ…

 

Xưa có lời chép trong sách các Ngôn Sứ, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với Tôi”.

 

Đây là những lời dạy đầy tế nhĩ của Chúa, không cần tranh cãi, Chúa công bố một chân lý. Ngài xác quyết hai điều:

 

- Vai trò ân sủng, sáng kiến từ Thiên Chúa.
- Vai trò của con người tự do.

 

“ Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ”, đó là tác động của Thiên Chúa. “Ai nghe lời Cha” đó là phần con người. Cả hai tương tác vào tâm hồn con người và cũng cần thiết.

 

Tại sao nói: “Thiên Chúa lôi cuốn”. Vai trò ân sủng rất cần cho con người, yếu đuối, tối tăm trước chân lý vĩnh cửu. Con người cần được soi sáng nội tâm mới có được cảm nghiệm về tính linh thiêng của ân sủng, để đến với Chúa kitô.

 

Điều này nhắc nhớ ta phải cầu nguyện. Nhưng điều đáng sợ là người ta có thể từ chối kể cả khi được soi sáng. Đây là mầu nhiệm của tự do và trách nhiệm của con người.

 

Cần tập để biết lắng nghe. Chúa từ Chúa Cha mà đến, trí thức của Ngài trực tiếp nơi Cha. Cho nên Ngài kêu gọi người ta tin Ngài để rồi gặp gỡ được chính Thiên Chúa.

 

Điều làm cho người ta khó nghe nhất là Ngài mặc khải tính chất bánh hằng sống nơi chính mình Ngài. “Ai tin tôi sẽ được sự sống đơi đời. Tôi là bánh trường sinh”. Sánh với manna ban sự sống tạm thời, bánh Giê-su ban sự sống bất tử. Sự sống này thuộc về đời này và cả đời sau. Và sự chết đời này không ảnh hưởng gì đến sự sống đó.

 

Trong sách sáng thế đã nói đến việc Thiên Chúa đã trồng một cây trường sinh, con người ăn trái cây đó để sống mãi.

 

Rồi cuối cùng sách khải huyền cũng quả quyết rằng Thiên Chúa sẽ ban lại sự sống bất tử cho con người, “ Ai chiến thắng ta sẽ cho ăn trái cây hằng sống được trồng trong vườn của Thiên Chúa”.

 

Bài Tin Mừng đã đề cập đến bài diễn tả từ Bánh hằng sống đó chính là Ngài, ai tin Ngài, ai lãnh Bí Tích Thánh Thể sẽ không chết bao giờ. Sự chết thể xác còn đó do hậu quả tội lỗi. Nhưng xác này rồi sẽ sống lại vinh quang vào ngày sau hết, nếu hôm nay người ta đón nhận Bánh Thánh Thể với lòng tin. Vì sự sống đời đời đã thâm nhập vào thân xác chúng ta ngay trên đời này.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa Giê-su yêu mến, Chúa đã hiến mình vì yêu thương nhân loại trên thập giá. Nhưng tình yêu điên dại của Chúa không dừng lại ở đó, Chúa đã sống lại và tiếp tục tận hiến cho chúng con tấm thân vinh quang Phục sinh của Chúa, và Chúa ở lại trong lòng chúng con.

 

Chúa cứu chúng con, tha thứ cho chúng con, Chúa còn nâng chúng con lên bậc thần thánh, lấy thể xác chúng con làm ngai tòa của Chúa.

 

Lạy Chúa xin gìn giữ chúng con sống cuộc đời thánh thiện trong trắng, vì Chúa đã dành cho chúng con mọi sự cao quý trên đời nầy. Và nhất là thân xác con đã trở nên đền thờ của Chúa.

 

Lạy Chúa ngày đã tàn, con dâng lên Chúa mọi tâm tình tri ân cảm mến, xin Chúa đưa con vào ngày mới, phụng sự Chúa và phục vụ tha thân. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan