Chi Tiết
Thứ 5 Tuần II TN-B

 
CHÚA CHỮA LÀNH
 
(Mc 3:7-12)
...................
 
Sau ngày phạm tội con người lâm vào cảnh sống đầy đắng cay tủi nhục, nhất là bị dày vò bởi sinh, lão, bệnh, tử. Trong khi đó con người còn bị ma quỷ tiếp tục quấy phá, chúng coi con người như một miếng mồi ngon của chúng. Người đời đã nhận ra: “Trần ai là bể khổ”. Kiếp người là kiếp bụi tro, bấp bênh và bất an cho đến lúc lìa đời.
 
Cho nên khi Chúa xuất hiện như Đấng cứu nhâ độ thế, đã có hàng ngàn vạn người tuôn đỏ đi tìm Ngài. Lạy Chúa, quả thật như Chúa đã phán “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Và hơn ai hết, chính chúng con là những người đang được đón nhận hồng ân sự sống của Chúa. Tạ ơn chúa muôn đời.
 
Dầu sao thấy người ta tìm đến Chúa, Chúa đã đem Tin Mừng quan trọng nhất đến cho họ: Nước Chúa đang đến với họ, và họ phải học cho biết Nước Trời là gì? Mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đang hoạt động ra sao? Khán thính giả đã bị say mê trước Tin Mừng đó. Đây là kinh nghiệm mà các sách Tin Mừng muốn ghi chép lại để chia sẽ cách sống động và thêm lòng tin vào lời Chúa.
Từ bải giảng trên thuyền, Chúa lại đi vào bài để tiếp xúc dân chúng. Dĩ nhiên không ai mà không muốn giáp mặt, đụng chạm vào Chúa một chút. Người ta cảm nhận Chúa đang tỏa ra một sức thần thiêng kỳ diệu có thể thoa dịu, làm cho người bình an, hay chữa lành mọi bệnh tật.
 
Điều lạ lùng nữa là Satan đang nhận ra vương quốc của chúng đang bị lung lay. Chúng mất dần những lãnh thổ thiêng liêng là các linh hồn đang bắt đầu tin Chúa. Satan không biết làm chi hơn là phải thần phục quyền năng Chúa. Chúng bái lạy Ngài qua những người chúng ám ảnh, và tuyên xưng Ngài là con Thiên Chúa.
 
Nhưng với con người thì Chúa yêu thương, nâng đỡ, con satan là kẻ thù số một của loài người, Chúa lại diệt trừ xua đuổi những mạnh đất chúng đã chiếm đóng xưa nay. Chúa cấm Satan không được xưng Danh Ngài, vì chúng tưởng đọc được Danh Ngài là chúng sẽ thắng. HƠn nữa càng nêu danh tánh Con Thiên Chúa, người ta càng áp đặt Chúa đi vào con đường chính trị giải phóng dân tộc, mà đây không phải là sứ mạng của Ngài mặc dầu Ngài yêu mên quê hương hơn ai hết.
 
Cầu nguyện:
 
Lạy Chúa là Đấng cứu độ, thấy Chúa đi vào đời mang sứ mạng Thiên sai, nhân loại không thể thờ ơ trước sứ mạng cao vời đó. Nhưng ngày rao giảng của Chúa thật gian lao mệt nhọc. Nhưng vì tình yêu, Chúa sẵn sàng đem hết sức lực mình ra phục vụ và phục vụ cho đến chết.
 
Nguyện xin Chúa cho chúng con nhìn nhận được sự cao cả vô cùng của ơn cứu độ. Và nhất là hôm nay Chúa đang gọi chúng con tham gia vào công trình của Chúa, xin giúp chúng con ý thức đầy đủ lòng thương của Chúa và trách nhiệm của mình để cùng Chúa mang lại niềm vui lớn nhất mà nhân loại đang khao khát.
 
Lạy Chúa, Chúa đến đâu ma quỉ bỏ chảy tới đó, vì ma quỉ là kẻ thù con người. Chúng quấy quá Chúa qua bốn mươi ngày trong sa mạc, chúng còn quấy phá Chúa bằng nhiều cách trong ba năm rao giảng. Chúa đã cảnh báo các tông đồ là “ma quỉ đang sàng các ông như đang sàng gạo” đẻ làm cho họ bị lung lay, thiếu niềm tin, thiếu cố gắng, có khi lâm cảnh đi tìm tiền tài danh vọng. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi sự dữ. Amen.
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan