Chi Tiết
Thứ 4 Tuần XXXIII Thường Niên-A

TÌM VỀ NƯỚC CHÚA
 
Lc 19,11-27
.................................
 
 
       Từ cảnh sống như nô lệ bên Ai Cập trở về Đất Hứa, con cháu tổ phụ Ap-ra-ham bắt đầu sống từng chi tộc và sự thống nhất rất lỏng lẻo. Đến giai đoạn thứ hai, phải chống lại ngoại xâm, có các vị anh hùng chiêu tập binh mã để chống lại kẻ thù chung quanh. Về mặt tôn giáo Chúa đã gửi đến những tư tế có nhiều ảnh hưởng. Đó là thời quan án.
 
        Giai đoạn thứ ba, ý thức một quốc gia thống nhất có tổ chức để bảo vệ giống nòi, người Do thái đã đòi hỏi có vua, vị vua đầu tiên là Sa-ul, tiếp theo là Đa-vit, đây là thời hoàng kim của họ.
 
        Nhưng hết thời Đa-vit, đất nước lại bị chia đôi. Rồi cuối cùng bị dân Phương Đông đến chiếm cứ và bị lưu đày. Người Ba Tư rồi đến Hy Lạp, La mã thay nhau thống trị.
 
       Trước tình trạng bi đát đó, Chúa đã gửi các tiên tri đến an ủi và hứa cho họ một vương quốc mới. Sứ mệnh các tiên tri là dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, để mở ra một thời đại mới gọi là NƯỚC THIÊN CHÚA. Căn cứ vào đó mà người Do Thái không ngừng mong đợi Đấng Cứu tinh, xây dựng lại một vương quốc như thời đại Đavid.
 
        Chúa Cứu Thế đã đến và giải thích cho người ta biết thế nào là Nước Thiên Chúa. Đó là một vương quốc xuất hiện vào thời sau hết khi ngày tận thế đến, con người lúc đó cũng được biến đổi sau cuộc tuyển lựa cuối cùng. Chúa Ki-tô sẽ là Vua của họ. Giê-ru-sa-lem trần gian không còn nữa mà chỉ có một vương quốc tình yêu vĩnh cửu, Thiên Chúa ở giữa con người.
 
        Chúa phục sinh công bố: “Thầy đã được toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…”. Từ đó, It-ra-en trần gian đã hết sứ mệnh, chuẩn bị Đấng Cứu độ đến. Bây giờ Giáo hội là It-ra-en mới, với sứ mệnh quy tụ muôn dân về Nước Chúa Ki-tô. Và Ngài sẽ trở lại trong vinh quang dẫn đưa những môn đệ đích thực của Ngài về nước vĩnh cửu.
 
 
Cầu nguyện:
 
 
        Lạy Chúa Giê-su yêu mến! chúng con thờ lạy Chúa là Đấng cứu độ đã ban Nước Trời cho chúng con, để ai tin vào Nước Trời, đã sống đời sống người môn đệ như những người tôi tớ siêng năng, sẽ được Chúa đón nhận vào cuộc sống vinh quang với Chúa. Từ ngày vào nhà Chúa, là con được nhận ngay những nén vàng cực kỳ quý giá, để chúng con biết làm cho nén vàng sinh mười, sinh năm tuỳ theo khả năng mình. Những nén vàng đó là Lời Chúa, là các Bí tích không bao giờ thiếu cho chúng con.
 
         Khi chúng con biết đem Lời Chúa ra thực hành, nhất là giới răn Bác ái Yêu thương, là lúc chúng con đang sinh lợi. Xin Chúa cho chúng con tin tưởng và nhiệt thành thực hành Lời Chúa. Xin Chúa cất đi những trở ngại trong cuộc sống vì Lý tưởng Tình yêu. Tính ích kỷ không muốn quên mình để đi tới tha nhân. Tính kiêu căng ngăn cản chúng con không muốn quỳ xuống rửa chân phục vụ tha nhân. Tính ghen tương nhỏ hẹp, không làm cho chúng con hoà đồng với mọi người. Tính lười biếng, ngại khó khăn không cho phép chúng con dấn thân thực sự, và còn biết bao yếu đuối nữa. Xin Chúa nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con. Amen!
 
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan