Chi Tiết
Thứ 4 Tuần XVIII Thường Niên-A

Sự yên lặng ban đầu thay thế bằng câu trả lời, nhưng là một từ chối thẳng thừng: “Ta chỉ được sai đến với nhà Israen”.

ĐỨC TIN NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI GIÁO
Mt 15,21-28
-----------------------------------------

 

Đức tin trong câu chuyện là lòng tin nhiệm của người phụ nữ vào lòng nhân lành của của Chúa Giê=su. Lòng tín nhiệm đó vượt qua những thử thách khá lớn. Thái độ yên lặng của Chúa tỏ ra Ngài không chấp thuận lời van xin của bà. Ngài từng rao giảng: “Ai xin sẽ được, ai gõ cửa sẽ mở cho”. Ở đây, Chúa từ chối quả là bất thường. Thực ra, Chúa từ chối sao được trước những đau khổ của con người. Người chỉ muốn khoan giãn để cho niềm tin thêm sáng tỏ, nhất là cho các tông đồ thấy thế nào là tin.

 

Sự yên lặng ban đầu thay thế bằng câu trả lời, nhưng là một từ chối thẳng thừng: “Ta chỉ được sai đến với nhà Israen”.

 


Người phụ nữ nhất quyết không chịu để lời từ chối đó lay chuyển. Một khi đã tin, bà đi cho đến cùng: “Lạy Ngài xin cứu giúp con”. Quả thực bà đã nói trong tiếng nấc nở.

 

Điều nầy cho ta thấy những thử thách của niềm tin, của lời cầu nguyện là cách Thiên Chúa làm cho niềm tin trong sáng hơn, mạnh mẽ hơn. Vì thế Chúa đã nói: “Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu vớt”.

 

Chúa có vẻ chùn bước trước lòng tin đầy thuyết phục của bà. Tuy nhiên, Ngài còn nhấn thêm một thái độ khước từ nữa mà nếu bà yếu một chút, tưởng mình đã cùng đường thì phải rút lui gấp.

 

“Không ai lấy bánh ăn của con cái mà vất cho chó!”. Câu tục ngữ đó như chặn trước mặt người phụ nữ ngoại giáo một bức tường cao như núi còn gì? Chúa có thể hóa bánh từ một ra hằng trăm ngàn bánh mới, mà bây giờ một mụn bánh Ngài cũng giữ lấy sao?

 

Nhưng với niềm tin đã tôi luyện, dù là tôi luyện quá gấp rút, sức mạnh của đức tin bằng hạt cải ấy đã giúp bà chuyển núi dời non.

 

“Đúng vậy, lạy Ngài, nhưng những con chó con cũng có thể bòn lấy mấy miếng vụn từ bàn ăn của chủ mình rơi xuống”.


“Hỡi bà, Chúa đáp, đức tin bà thật mãnh liệt! Bà được như ý bà xin”.

 

Đó chính là điểm tới của niềm tin của người phụ nnữ mà Chúa muốn thấy. Đây là một mô hình cầu nguyện cho chúng ta. Cầu nguyện phải có niềm tin và là một niềm tin kiên trì bền độ, trong niềm trông cậy hy vọng không sờn.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa,bài Tin mừng gợi cho con thấy còn biết bao tấm lòng thành tâm thiện chí ,dù chưa biết Tin mừng,đã có một niềm tin vào Thượng đế, vào Ông Trời. vậy mà con chưa biết lắng nghe! Biết bao linh mục tu sĩ chưa biết lắng nghe! Trong khi vẫn cầu xin Chúa sai nhiều thợ gặt. Chính chúng con phải làm những người sẵn sàng để Chúa sai đi.

 

Lạy Chúa, xin cho con biết thương đến anh em lương dân, đem đến cho họ tiếng nói của Chúa, tiếng nói mà họ không tài nào bỏ đi được. Đức tin của họ tinh tuyền biết bao!

 

Lạy Chúa, biết bao lần con cầu nguyện thiếu lòng tin, thiếu bền độ, thiếu xác tín vào lòng thương vô biên của Chúa. Dù Chúa yên lặng không đáp lời con, thì cũng là Chúa đang lắng tai nghe, đang chờ lòng tin con lớn mạnh. Chính lúc Chúa yên lặng là lúc Chúa hồi hộp sợ con bỏ cuộc, nhưng vì thế mà Chúa phải rèn luyện lòng trông cậy của con.

 

Lạy Chúa, không nơi nào thuận tiện để chúng con gặp gỡ Chúa hơn Bí Tích Thánh Thể. Nơi đây Chúa hiện diện với chính con người của Chúa ngày xưa, tuy ngày xưa Chúa hiện diện với con người bằng xương bằng thịt như chúng con, với bản tính nhân loại như chúng con. Ngày nay cũng với bản tính nhân loại, nhưng bằng tấm bánh vật chất. Với tấm bánh Thánh, Chúa lại không bị hạn chế trong môi trường Palestine nữa. Bây giờ nơi đâu có Thánh Thể là có Chúa. Và mơ ước Chúa tận hiến trọn vẹn với chúng con là nơi đây. Vì thế Chúa muốn chúng con nói chuyện với Chúa còn trên thánh giá, khi Chúa bị lưỡi đòng đâm thâu trái tim.

 

Xin Chúa cho con biết yêu mến Thánh Thể, biết năng đến gặp Chúa để Chúa thỏa tình yêu con và ban muôn hồng ân cứu độ cho con. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan