Chi Tiết
Thứ 4 Tuần XVI Thường Niên-A

Tin mừng thánh Mát-thêu đã gom góp một loạt dụ ngôn, mà Chúa dùng để trình bày mầu nhiệm Nước Trời cho thính giả. Đây là một phương pháp rao giảng rất bình dân của Chúa.

DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG

Mt 13,1-9 

-------------------------   

Tin mừng thánh Mát-thêu đã gom góp một loạt dụ ngôn, mà Chúa dùng để trình bày mầu nhiệm Nước Trời cho thính giả. Đây là một phương pháp rao giảng rất bình dân của Chúa. Ngài lấy một vài nét trong sinh hoạt cuộc sống xã hội của thời đại Ngài, tạo thành một kịch bản cho dễ nhớ, để giúp người thành tâm đón nhận Đức tin vào mầu nhiệm, vốn là những chân lý siêu hình vượt tầm suy tư của con người.

 

Dụ ngôn đầu tiên là câu chuyện người gieo giống. Người ta có thể thấy mục đích nguyên thủy của dụ ngôn này là niềm Hy vọng của ơn Cứu độ Chúa đem đến cho nhân loại. Trước hết, lời Chúa là hạt giống, tự nó có sự sống và sự sống này phát triển từ từ. Hạt giống Nước Trời có thể gặp những điều kiện bất lợi nơi lòng người. Nhưng công cuộc loan báo Tin mừng của Chúa sẽ không vô ích. Khi ngày mùa đến, phần thất thoát không đáng kể bao nhiêu so với kết quả gấp trăm gấp nghìn. Ngày mùa đây không có ý chỉ nơi một người, mà kết quả của toàn nhân loại vào ngày tận thế.

 

Đi vào chi tiết của dụ ngôn người đi gieo giống, ta thấy Chúa kể ra ba kinh nghiệm thật bi quan cho số phận hạt giống gieo xuống đất : Thứ thì bị chim trời ăn, thứ thì bị rơi trên đất sỏi, mọc lên rồi chết. Thứ khác rơi vào bụi gai, mọc lên nhưng gai góc cỏ dại lại lấn át, cây lúa mọc lên không được. Nghe như vậy, không ai là không có cảm tưởng thất vọng. Công người đi gieo thật vô ích.

 

Nhưng câu chuyện không chấm dứt tại đó. Người đi gieo vẫn còn niềm hy vọng, vì những hạt giống rơi vào đất tốt, sẽ đem lại cả một mùa màng khấm khá, lợi tức gấp trăm số vốn bỏ ra.

 

Chúa nhấn mạnh, ai có tai thì hãy nghe. Nghe đây là chú tâm suy nghĩ. Điều cần suy nghĩ là công cuộc loan báo Tin mừng của Ngài gặp nhiều trở ngại vào thời Ngài và cả suốt dòng lịch sử. Nhưng vào lúc kết thúc người ta mới thấy kết quả khôn lường của hạt giống Nước Trời. Ngài hé mở cho người ta thấy điều mà hiện thời người ta thấy vô ích nơi Tin mừng của Ngài, lại là niềm vui lớn trong thế giới tương lai.

 

Nhưng, thực tế của cuộc đời chúng ta, có cái gì đang liên hệ với dụ ngôn này?

 

Cuộc đời tu trì chúng ta nhiều lúc chúng ta cũng thấy thất vọng, với cảnh ba chìm bảy nổi chín long đong. Vì thực tế cuộc sống có nhiều cảnh đời éo le, chán nản đến bỏ cuộc. Giải pháp đào thoát đời tu để tìm chút bình an nơi khác. Nhưng thực tế khác hẳn. Hôm nay, Chúa muốn nói với chúng ta, Chúa đã thương đem ta vào đời tu là đem vào sự nghiệp thánh thiện của Ngài. Và việc Ngài làm sẽ đem kết quả tốt nhất cho đời mình. Cho nên phải cầu xin để được ơn bền đỗ kiên trì.

 

Quá khứ có nhiều khi ta đã làm cho ơn Chúa không sinh hoa quả, Chúa vẫn chỉ muốn mở cho ta một tương lại hy vọng để làm lại cuộc đời.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn dùng đời con như mảnh đất để Chúa gieo hạt giống Nước Trời. Và kể từ ngày bước vào Nhà Chúa bao ơn lành đã đến với con. Ngoài việc học hành, con được tham dự thánh lễ, của ăn thiêng liêng, nghe lời Chúa, cầu nguyện với thánh vịnh, lời giảng dạy hằng ngày. Chúa không tiếc hạt giống gieo, mà chỉ mong cuộc sống thiêng của con nên phong phú.

 

Xin Chúa cho tai con biết nghe, lòng con biết đón nhận, và cuộc đời con biết hoán cải như ý Chúa.

 

Lạy Chúa, xin Chúa cho niềm tin của con ngày thêm lớn mạnh. Tình yêu càng lâu càng đậm đà với lý tưởng, và hy vọng càng ngày càng sáng lên trong con. Amen

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan