Chi Tiết
Thứ 4 Tuần XIV Thường Niên-A

Đoàn môn đệ đầu tiên được Chúa sai đi với danh nghĩa là các “Tông đồ”. Họ ra đi với một cộng đoàn 12 người, tên tuổi được ghi rõ, đó là vinh dự của trong Tin mừng. Mặt khác con số 12 tượng trưng cho một Israen mới là Giáo hội tương lai, Giáo hội Tân Ước t

CHÚA SAI ĐI
Mt 10, 1-7
------------------

 

Đoàn môn đệ đầu tiên được Chúa sai đi với danh nghĩa là các “Tông đồ”. Họ ra đi với một cộng đoàn 12 người, tên tuổi được ghi rõ, đó là vinh dự của trong Tin mừng. Mặt khác con số 12 tượng trưng cho một Israen mới là Giáo hội tương lai, Giáo hội Tân Ước thay thế cho Cựu Ước.

 

Bản chất của Giáo hội trên đường lữ hành trần gian là “Truyền giáo”, được sai đi từ sứ vụ của Chúa Con, Chúa Thánh Thần và theo thánh ý Chúa Cha. Từng hai người một phụ trách một vùng. Cuộc sống huynh đệ là yếu tố quan trọng trong hành trình rao giảng.Trong Cộng Đoàn 12 đó, có người đã từng xuất hiện trong công trình phục vụ Chúa như thánh Phê-rô, nhưng cũng có những vị mai danh ẩn tích như thánh Ta-dê-ô. Tất cả đều hợp nhất trong lý tưởng của Tin mừng, trong niềm tin vào Chúa Giê-su và trong tình thương đặc biệt của Ngài.

 

Đây là đoàn người được tuyển chọn, nhưng không phải ai cũng thánh thiện vẹn toàn, và rồi có người phản bội Chúa như Giu-đa. Chúa biết tất cả yếu đuối và nhược điểm của con người, Chúa vẫn chọn và tôn trọng tự do của họ. Chúa cho họ biết “không thể không có gương xấu, nhưng khốn cho ai làm gương xấu…”

 

Chúa cũng không chọn người thông minh, học giỏi mà Chúa chọn những người sẵn sàng, có thể đáp ứng nhu cầu Tin mừng cho đến cùng. Những người dám phó thác tuyệt đối cuộc đời cho Ngài.

 

Nhiệm vụ trước tiên Người trao phó cho họ là trục xuất ma quỷ và chữa lành bệnh tật. Điều mà thánh Mát-thêu loan báo ở đây có một ý nghĩa đặc biệt là : Nước Trời đến là đem đến cho con người ơn thoát khỏi mọi sự dữ.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con chiêm ngắm Chúa chọn gọi những người tham gia vào công trình của Chúa. Con thấy rõ sự nhiệt thành của các tông đồ đáp ứng lại nhu cầu rao giảng Tin mừng vì “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Nhu cầu này vẫn luôn luôn khẩn trương từ 2000 năm qua và mãi mãi. Hôm nay Chúa đang gọi con, Chúa đang dành cho con sự ưu ái và vinh dự của một vị tông đồ. Xin Chúa nâng đỡ sự bất xứng yếu hèn của con. Xin giúp con ơn bền đỗ đến cùng.

 

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương phục vụ. Nhất là cho con biết yêu thương đặc biệt những người bất hạnh nghèo khổ, các anh em lương dân và những người cần được an ủi giúp đỡ, cần được giải thoát khỏi ách tử thần.

 

Lạy Chúa, xin tạo cho con những đức tính của người tông đồ chân chính, những người tông đồ biết dấn thân, biết khiêm nhường trông cậy vào Chúa, biết nhiệt thành và phục vụ vô vị lợi như người đầy tớ không công, biết phó thác mọi hoàn cảnh cuộc đời cho Chúa, biết tôn trọng con người cho xứng với phẩm giá của họ.

 

Lạy Chúa, nếu không có Chúa, chúng con không thể làm được việc tông đồ nào. Xin Chúa cùng đi với con, dìu dắt con, an ủi con, khích lệ con tiến bước theo Chúa trên đường rao giảng Tin mừng. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan