Chi Tiết
Thứ 4 Tuần II TN - B

 
NGÀY SABBÁT: CỨU SỐNG HAY GIẾT CHẾT
 
(Mc 3:1-6)
....................
 
Ngày Sabát nọ, Chúa vào hội đường và người ta đem đến đó một người bất toại. Quần chúng thì bao quanh Ngài để chờ Ngài rao giảng. Có những người đem bệnh nhân cho Ngài chữa lành. Một cảnh tưởng của Tin Mừng yêu thương bác ái.
 
Nhưng cũng sẵn sàng có mặt ở đó những người cảnh sát lề luật: các ông luật sĩ và biệt phái, với con mắt soi mói, trực xem bất cứ một cử chỉ, một lời nói của ông kinh sư trẻ này, vốn là bị nghi ngờ là một tay bất chấp lề luật.
 
Ta hãy nghe sau đây luận lý của một con tim yêu thương đích thực. Chúa nhìn một người bất toại với cả tấm lòng xúc động tự nhiên của Ngài. Ngài cũng nhìn đến những người chỉ biết lề luật mà quên con người và thấy tận đáy lòng họ những tư tưởng hận thù, loại trừ, xa lạ với tình yêu Thiên Chúa. Vì họ không thấy được tình yêu Chúa, mà chỉ thấy bộ luật trên giấy trắng mực đen. Họ chỉ thấy điều này cấm, điều kia không và bắt mọi người răm rắp nghe theo cho đến những gì nhỏ nhặt vô nghĩa nữa. Vì biết lòng họ đang chờ Chúa chữa bệnh để bắt bẽ, Chúa nói với họ khi mời người bất toại đứng ra giữa hội đường: “Ngày sabat, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”(Mc 3, 4).
 
Phải nói đây là một câu hỏi kỳ diệu trong trường hợp gười ta muốn bắt bẽ Chúa vi phạm ngày sabat. Chính Ngài hiểu rõ hơn ai hết vì Ngài là Lời của Thiên Chúa nói vói con người.
 
Mặt khác Ngài là Thiên Chúa hằng sống, là tác giả ban sự sống cho con người và mọi sinh vật. Riêng đối đối với con người lại còn tham gia chính sự sống của Ngài. Dù con người đã phá hoại sự sống đó thì chính Ngài đang đến với con người để phục hồi lại cho họ. Sự sống là một thực tại linh thương ai cũng phải tôn trọng. Lề luật Thiên Chúa đặt ra cho con người cũng vì sự sống đó. Lề luật ngày sabat hưu lễ cũng vì sự sống đó. Ngày sabat là ngày đem lại sự sống thoải mái, vui tươi và sống dồi dào phong phú, ngày lễ hội, ngày của Chúa. Ngày đó hơn bao giờ hết là ngày phải làm điều lành cho con người, ngày cứu sống khi cần thiết.
 
Chúa đặt câu hỏi: “Ngày sabat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”. Chúa không trả lời thay họ, vì họ tự hào nắm giữ mọi chân lý. Và đúng ra điều người ta đòi bắt bẽ Chúa, Chúa đang phản bác cách gián tiếp. Họ hiểu điều đó và không có câu trả lời. Đã có lần Chúa nói với các tông đồ: “Sự thật sẽ giải phóng các con”(Ga 8, 32).
 
Cầu nguyên:
 
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, chúng con thờ lạy Chúa là Chúa tể vạn năng, là ánh sáng diệu kỳ, là Lời của Chúa Cha ban cho nhân loại. Chúa đang cho chúng con thấy sự khôn ngoan khôn lường của Chúa khi Chúa đối thoại với những người đang muốn hạch tội Chúa.
 
Chúa đang đánh đổ một quan niệm biến ngày Sabat tốt đẹp thành ngày xúc phạm đến sự sống. Chúa dựng nên sự sống và Chúa biết sự sống kỳ diệu chừng nào. Chúa đang bênh vực sự sống với một giá đắt khi Chúa sẵn sàng hy sinh sự sống mình cho chúng con được sống.
 
Lạy Chúa xin cho chúng con biết tôn trọng sự sống, xây dựng sự sống nơi chính mình và nơi những ai có cuộc sống đang đầy cam go thử thách. Lạy Chúa xin dạy chúng con biết sự sống không phải chỉ là sự sống phần xác mà còn là sự sống linh thiêng, sự sống mà giá trị nằm ở nơi lòng tin, cậy, yêu mến Chúa và mọi người, ở nơi các nhân đức đó tạo phẩm giá ưu việt của chúng con. Ước chi chúng con biết sống theo Tin Mừng để xây dựng con người của mình đúng theo kế hoạch của Chúa Cha. Amen.
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan