Chi Tiết
Thứ 3 Tuần XIX Thường Niên-C

Đời Sống cộng đoàn trong Giáo hội vừa thực hiện tình yêu thương huynh đệ và hiệp nhất, dấu chứng tình yêu để mọi người nhận ra tiếng gọi của Nước Trời.

ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN
Mt 18,1-5.10,12-14
--------------------------

 

Đời Sống cộng đoàn trong Giáo hội vừa thực hiện tình yêu thương huynh đệ và hiệp nhất, dấu chứng tình yêu để mọi người nhận ra tiếng gọi của Nước Trời.

 

Nguyên tắc đầu tiên Chúa giáo huấn các tông đồ là: hãy biết yêu thương người bé nhỏ và hãy tự hoán cải mình thành người khiêm cung nhỏ bé.

 

Chúng ta hãy tưởng tượng mười hai tông đồ ngồi lại với nhau trong lúc rãnh rỗi, đem chuyện cấp bậc địa vị trong cộng đoàn ra bàn. Ai lại chẳng muốn làm thủ lãnh, được ưu tiên trong nước Thiên Chúa. Vì thế cuộc tranh cãi có phần sôi nổi. Điều này làm cho Chúa rất buồn, vì các môn đệ mình còn một khoảng cách xa vời với lý tưởng yêu thương quên mình của Ngài và đồng thời Ngài cũng muốn họ say sưa với lý tưởng này.

 

Họ dám đặt ra với Chúa câu hỏi rất lỗi thời trong bầu khí Tin mừng Ngài loan báo: “Ai là người lớn nhất trong nước trời?”.


Để đáp lại, Chúa đã lấy một em bé để làm dụ ngôn dạy bảo họ. Các anh hỏi: “Ai là người lớn nhất trong anh em ư?”. Chúa đem đứa bé đứng giữa họ và nói: “Đó, ai muốn lớn nhất, hãy trở nên như em bé này”.

 

Trực tiếp nhìn vào đứa bé, người ta nhận ra ngay dung mạo dễ thương, xinh đẹp, vô tội, tín thác của nó. Nhưng Chúa còn muốn người ta nhận ra: sự đối nghịch giữa “to lớn” với “bé nhỏ”. Hãy biết tỏ ra là người khiêm cung, khó nghèo, tín thác nơi Thiên Chúa. Đừng đòi ăn trên ngồi trước, sai khiến kẻ khác, độc tôn quyền hành. Đứa bé hoàn toàn sống nhờ mẹ nó. Nơi khác Chúa còn dạy cách cụ thể, “ai muốn làm đầu hãy trở nên tôi tớ phục vụ anh em”.

 

Nhưng ở đây Chúa muốn đề cao những ai bé nhỏ, từ em bé thơ ngây đến những người nghèo khổ, dốt nát, tật nguyền, bị khinh dể ruồng bỏ… họ là những người bé nhỏ không đáng kể.

 

Chúa khẳng định: “Ai tiếp đón em bé vì danh Ngài là tiếp đón Ngài” (Mt 18:5).

 

Ai khinh dể những người bé nhỏ, coi chừng, khinh dể cả Thiên Chúa.

 

Nghĩ đến người bé nhỏ, Chúa nghĩ ngay đến những người tội lỗi. Và Ngài bày tỏ lòng thương của Ngài biết bao đối với họ. Ngài ví mình như chủ chiên bị mất một con trong một trăm con, người chủ sẵn sàng bỏ lại tất cả để đi tìm con chiên lạc. Con chiên lạc chính là người tội lỗi.

 

Cầu nguyện:

 

Để cứu độ thế gian, Chúa chủ trương sống cuộc đời khiêm cung tự hạ. Chúa hạ mình bằng cách từ bỏ địa vị Thiên Chúa cao sang, để sống cuộc đời bấp bênh khổ nhục giữa trần gian. Trong cuộc sống, Chúa hoàn toàn vâng phục thánh ý Cha. Chúa đã vâng lời, vâng lời cho đến chết trên thập tự. Và đây là điều Chúa ao ước khao khát suốt đời. Vì đó là lúc Chúa dâng lên Cha của lễ tình yêu cao sang vô tận. Chúa thấy Cha vui lòng sung sướng vì giờ cứu độ đang đến cho nhân loại nhờ của lễ tình yêu này. Chúa cũng vô cùng hạnh phúc vì đã tỏ cho nhân loại thấy được tình yêu nhiệm mầu của Chúa Cha, của chính Chúa và Chúa Thánh Linh đối với nhân loại. Thánh giá là nguồn cậy trông duy nhất của chúng con.


Lạy Chúa, chúng con xin hiệp lời cùng muôn vàn thần thánh trên trời, cùng với cả Giáo hội hoàn cầu, cùng với cả vũ trụ để chúc tụng tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa, đã tỏ bày mầu nhiệm yêu thương cứu độ cho chúng con.

 

Lạy Chúa, còn gì hạnh phúc hơn cho chúng con là tình yêu của Chúa. Tình yêu vô tận, tình yêu đầy quyền năng, tình yêu đang nâng con người từ cát bụi lên thiên cung huy hoàng, từ cõi chết tới cuộc sống vinh quang đời đời.

 

Ôi lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận, biết tạ ơn, biết quý chuộng tình yêu Chúa trên mọi mơ ước đời này. Amen!

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan