Chi Tiết
Thứ 3 Tuần XIII Thường Niên-A

Hôm nay Chúa Giê-su có những lời lẽ cứng rắn với các thành thị đã từ chối không tin vào Ngài. Vì Ngài thấy rõ : tiền của, thông thái, sang giàu, ích chi cho con người, nếu thân phận đời đời của họ đi vào chốn ngục hình xa cách Thiên Chúa.

BẤT HẠNH CHO NHỮNG AI TỪ CHỐI TIN MỪNG
Mt 11: 20-24
------------------------

 

Hôm nay Chúa Giê-su có những lời lẽ cứng rắn với các thành thị đã từ chối không tin vào Ngài. Vì Ngài thấy rõ : tiền của, thông thái, sang giàu, ích chi cho con người, nếu thân phận đời đời của họ đi vào chốn ngục hình xa cách Thiên Chúa.

 


Tại mỗi khoảnh khắc, hành động, thái độ của con người có một chiều hướng nào đó :Hoặc là đáp ứng tiếng gọi cứu đọ của Chúa, hoặc là khước từ Ngài. Không phải ta ý thức luôn như vậy đâu, mà cũng may nhiều lúc vô tình, và nhờ sự vô tình thiếu sót mà Chúa còn dủ thương ta.

 

Tại mỗi khoảnh khắc, Chúa vẫn có Thánh ý Ngài trên cuộc đời ta. Vì thế nếu ta quan tâm tìm hiểu Thánh ý, tin yêu phó thác nơi Ngài, đó là con đường mở về hạnh phúc. “Khốn cho người hỡi Kho-ra-din , khốn cho người hỡi Beth-sai-đa”.

 

Những lời than trách này ngược với Tám mối phúc thật là những lời chúc phúc : “Phúc thay ai nghe và giữ lời Thiên Chúa”. Tại sao vậy ?

 

Những phố thị phi quanh bờ hồ Ti-bê-ri-a có dịp nghe Chúa rao giảng và thấy những phép lạ Ngài làm. Nhưng dân phố thị thường bị tiền của lôi cuốn hơn là những giá trị của Tin Mừng, và chính lúc đó họ tỏ ra khôn sẵn sàng để được Chúa đem về cõi phúc đời đời. Sự khốn khổ của họ là do họ lựa trọn.

 

Một người tu sĩ là người được nhiều đặc ân Chúa dành cho, đặc ân nhưng không. Lời Chúa hôm nay như tiếng chuông cảnh tỉnh những ai coi thường hồng ân Thiên Chúa. Chúa không phạt không trả thù, nhưng đi theo tiếng gọi của Chúa chính là con đường hẹp nhất cho cuộc đời.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa, khi Chúa phải lớn tiếng than khóc những thành thị kiêu căng vô tình trước hồng ân Chúa đã đem đến cho họ, chính là lúc Chúa yêu thương họ nhất. Dù đã được nghe những lời dạy khôn ngoan cao quý, dù được thấy những phép lạ Chúa làm minh họa chân lý Chúa rao giảng, những người các thành thị ven biển hồ Ti-bê-ri-a vẫn bưng tai bịt mắt, vì tâm hồn họ đã chứa đầy dục vọng, đầy tham mê ích kỷ.


Lạy Chúa, xin giúp con tránh mọi tham mê ở đời, vì tất cả những mơ ước đặt căn bản trên cuộc sống mau qua này, đều trở thành hão huyền, thành phù vân mây khói. Cuộc đời con người tiền tài và bao nhiều khát vọng khác cũng chỉ là những ảo tưởng hơn là sự thật.

 

Xin Chúa cho con biết tin tưởng chỉ có Chúa mới là hạnh phúc thật đời con. Tám mối phúc thật là lời kinh thắp sáng cuộc đời, mặc dầu những tiêu chuẩn để đi tới hạnh phúc đó đòi con đi trên con đường hẹp. Nhưng đường hẹp như lời Chúa dạy là đường dẫn về hạnh phúc đời đời. Con đường thênh thang dễ dãi mơn trớn xác thịt con người, lại là đường đi tới chỗ diệt vong.

 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng Thập Giá để cứu độ trần gian, vì Chúa biết mầu nhiệm đau khổ là mầu nhiệm đem tới sự sống muôn đời. Đây là bí quyết chỉ một mình Chúa biết thôi. Xin cho con mỗi lần làm dấu Thánh Giá, mỗi lần nhìn lên Thánh Giá, con biết tin chắc Thánh giá là nguồn cậy trông. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan