Chi Tiết
Thứ 3 Tuần I Thường Niên

 
 
CHÚA BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG
 
(Mc 1:21-28)
.........................
 
Đi vào đời hoạt động, Chúa đã gọi các môn để theo Người. Nhưng Chúa không gọi ngay một số lớn môn để. Mới được bốn người, Chúa đã đem họ theo để giúp Ngài bằng nhiều việc ngay từ đầu.
 
Muốn rao giảng củng cần người bố trí, xếp đặt, giữ trật tự, giới thiệu cách bài bản để công việc rao giảng lời Chúa được trịnh trọng xứng đáng. Vì người chính là Ngôi lới của Thiên Chúa. Chỉ một lời, một cử chỉ cũng nói lên sự thánh thiện và chân lý ngàn đời từ lòng thương Chúa cho con người.
 
Carphanaum chỗ trú đầu tiên của Ngài, và bài giảng đầu tiên cũng tại hội đường Carphanaum. Ngài bắt đầu ở đây như một cuộc ra mắt, nhưng rỗi ra Ngài còn phải bận rộn với nhiều cuộc thuyết giảng trên bãi biển…
 
Không ai ngờ được, một chàng thợ mộc lại trở nên một thiên tài, một tiên tri. Những lời giảng dạy của Ngài như thần chân lý không ai bắt bẽ được điều gì. Và uy tín của những lời đó từ miệng lưỡi Ngài như một sức sống thâm nhập lòng người. Đã có Lời Sấm của tiên tri Isaia đề cập đến bữa tiệc kỳ diệu, hoặc “sông chảy mật, núi trào sữa”. Những hình ảnh đó diễn tả không sai bữa tiệc lời Chúa đang bắt đầu dọn ra cho muôn dân.
 
Giữa đám người đang nghe, xảy ra tiếng kêu la của một người bị quỷ ám: “Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1, 24).
 
Ma quỷ vốn là loài thiêng, trong khi thính giả còn bỡ ngỡ, ma quỷ lại biết Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa.
 
Chúa mắng Satan: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (Mc 1, 25). Chúa cũng muốn cho người ta biết Ngài là Đấng Thiên Sai, nếu chưa làm được những hành động cao nhất là tỏ bầy tình yêu thương của Thiên Chúa, qua cái chết trên thập tự. Nhưng giờ đó chưa đến. Ngài còn dùng nhiều thời giờ để rao giảng một giáo lý mới cho nhân loại.
 
Cầu nguyện:
 
Lạy Chúa Giêsu yêu mến. Chúa đã vào đới mang theo sứ mệnh Thiên sai, để cứu độ nhân loại. Ơn cứu độ xuất phát từ tình yêu vô biên của Chúa đối với con người là tạo vật ch đã dựng nên với bao kỳ công. Con thờ lạy và tạ ơn Chúa, tất cả những công trình đã tạo dựng đã kỳ diệu, mà công trình cứu độ còn kỳ diệu hơn nữa. Chúa tạo dựng với kế hoạch từ ngàn đời hoàn toàn do ý Chúa muốn.
Nhưng nay để cứu độ con người ch lại phải tùy vào con người vốn đã bị hỏng từ ngày phạm tội. Nhưng con người phải được phục hồi vừa trong ân sủng Chúa, vừa với chính sự tự do của con người. Cả một thảm kịch xảy ra trong công trình này. Chúa đã phải hy sinh vì sự bất tín và từ chối của con người.
 
Lạy Chúa, xin Chúa thương cho con biết sự cao trọng của ơn cứu độ, biết rằng thân phận con người đang được phục hồi trong ơn cứu độ. Xin Chúa cho con niềm tin vững vàng, lòng trung thành với ơn Chúa đã thương ban. Và cho bao người chưa biết Chúa, qua cuộc sống phục vụ của con, họ làm được con Chúa. Amen.
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan