Chi Tiết
Thứ 2 Tuần XXXIV Thường Niên-A

 
ĐẠO CỦA CON TIM
 
Lc 21,1-4
...........................
 
 
     Để củng cố Đức tin cho Giáo hội trước những khủng hoảng sâu sắc, làm lung lay đức tin của anh em tín hữu khắp nơi. Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã mở năm Đức tin, để cho thấy đâu là điểm tựa của một đức tin chân chính. Và đức tin đó sẵn sàng trả lời cho mọi thách đố đang dồn dập đến với thế giới và riêng cho người Ki-tô hữu hôm nay.
 
     Và điểm đầu tiên Đức Thánh Cha nhắc nhở với mọi người rằng: Đức Tin là sự gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa Tình Yêu. Cuộc gặp gỡ tự trong con tim, tự nơi đáy lòng sâu thẳm của con người. Cuộc gặp gỡ làm cho người ta nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trong đời mình, đang yêu thương mình, đang giơ bàn tay cho ta nắm lấy Ngài, khi ta thấy chới với giữa bao thử thách. Vì Ngài yêu thương, vì Ngài đang quan tâm đến từng đường tơ kẽ tóc của cuộc đời ta. Và cũng chỉ có Ngài là nơi nương tựa duy nhất. Và thử thách Ngài xảy đến chỉ đủ tập cho ta chứng tỏ niềm tin của mình và hạnh phúc đến với chúng ta hằng ngày.
 
     Trở lại câu chuyện Chúa đang quan sát một bà góa bỏ chút tiền đang rất cần thiết cho đời sống của bà, vào quỹ đền thờ. Và Chúa cho các tông đồ thấy giá trị rất lớn của hai đồng xu nhỏ bé ấy.
 
     Vì là một bà góa nghèo, sống bằng của bố thí hay một công việc chẳng giá trị gì, để sống qua ngày, cho nên hình ảnh bà cũng trở nên vô nghĩa khi bà chen mình vào giữa những người giàu có, ông to bà lớn, có tiền trăm, tiền triệu. Có khi người ta phì cười coi thường trừ một mình Chúa Giê-su với cái nhìn thâm sâu nhất của Ngài. Ngài có cơ hội dạy các môn đệ bài học của một niềm tin. Một niềm tin tuy đơn sơ nhỏ bé, nhưng với một tấm lòng thành, một con tim quảng đại, đầy tín nhiệm vào tình yêu Thiên Chúa. Chúa chỉ cần niềm tin đó, và Chúa vừa chỉ tay vào bà, vừa nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em, bà góa này đã bỏ nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng, còn bà này rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để sống”.
 
      Xét bề ngoài, giá trị những đồng tiền người giàu nhiều hơn, cao hơn. Nhưng trước mặt Chúa, Chúa coi lòng yêu mến, sự hy sinh của bà góa lại lớn lao hơn nữa. Đạo của con tim là vậy. Bạn hãy biết cuộc đời dâng hiến của mình là lòng thành tín, yêu mến, tín nhiệm, tin tưởng vào Chúa. Sự phó thác càng cao, Chúa càng có cơ hội để ban ơn, để biến đời tu ta thành của lễ hạnh phúc.
 
      Những khả năng phục vụ của chúng ta đều là quý, nhưng nếu chúng ta biết hiến dâng để phục vụ, giá trị còn gấp trăm. Đạo của con tim, của tấm lòng thành vô cùng cần thiết để ta biến đời tu, biến cuộc dâng hiến thành ý nghĩa lớn lao trọng đại.
 
 
 
Cầu nguyện:
 
 
      Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến mặt đất này để cho chúng con thấy phải thế nào để trở nên người con của Thiên Chúa Tình yêu. Đó là cuộc sống với niềm tin yêu phó thác, là đặt cả cuộc đời mình vào sự quan phòng dìu dắt của Chúa. Gương lành bà góa nghèo là mẫu mực cho chúng con, khi bà đem chút tiền bà có để sống qua ngày để dâng cho Chúa.
 
       Xin cho chúng con được niềm tin yêu đơn sơ nhỏ bé đó, để áp dụng cho đời sống chúng con. Amen.
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan