Chi Tiết
Thứ 2 Tuần XVII Thường Niên-A

Nhưng đã bao thời gian trôi qua, Nước trời vẫn chưa đi tới chỗ hoàn tất. Thế giới vẫn còn xa cách Thiên Chúa mãi, sự dữ càng lâu càng càng bao trùm mặt đất.

NƯỚC TRỜI PHÁT TRIỂN
Mt 13,31-35
----------------------

 

Ta có thể tưởng tượng Thiên Chúa quyền năng vô biên, Ngài có thể làm cho mọi người đi vào con đường theo dự án tình yêu Ngài đã vạch ra. Ngài có thể làm cho tâm trí con người được soi sáng theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và nếu cõi lòng con người giữ được ngọn lửa tình yêu khiến người ta sẵn sàng hiến dâng cho Thiên Chúa. Có lẽ không mấy chốc Nước Thiên Chúa đã đạt tới sự viên mãn tuyệt diệu.

 

Nhưng đã bao thời gian trôi qua, Nước trời vẫn chưa đi tới chỗ hoàn tất. Thế giới vẫn còn xa cách Thiên Chúa mãi, sự dữ càng lâu càng càng bao trùm mặt đất.

 

Chúa đã biết tất cả sự trì trệ này từ ngày rao giảng. Nước Chúa phát triển theo quy luật tiệm tiến, từ từ do bởi lòng người, tự do con người có quyền nói không với Thiên Chúa, nói không với ân huệ Ngài thương ban. Nhưng Nước trời không thể không phát triển, như một hạt giống gieo xuống đất là phải mọc lên, phải phát triển.

 

Hai dụ ngôn song đôi nói lên quy luật phát triển đó: Nước Trời từ một trạng thái bé nhỏ đi tới một thực tế lớn lao vĩ đại.

 

Hạt giống trông bề ngoài nhỏ bé, nhưng mang một sức sống tuy vô hình nhưng là một sức mạnh để biến hạt giống thành mầm rồi thành một cây lớn. Đó là một công trình của Thiên Chúa sáng tạo.

 

Hạt men trong thúng bột, ít hạt thôi đã ảnh hưởng lên cả thúng bột và tạo thành hàng trăm chiếc bánh lớn. Không có men, bột trơ trơ ra đó và đi đến chỗ hư hỏng nữa.

 

Một vài nhận định của cuộc sống chung quanh ta quả là một dụ ngôn tuyệt vời để ta sống đức tin của mình cách ý thức, lạc quan và đầy lòng trông cậy.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa, Chúa thượng trí khôn ngoan nhiệm mầu, với sức mạnh vô hình nhưng mạnh mẽ khôn lường, thắng vượt tất cả. Sức mạnh đó đang tỏ ra nơi công trình sáng tạo.

 

Công trình cứu độ khởi đầu từ tấm bào thai tí teo trong lòng Đức Mẹ đồng trinh, đến hang đá Bê-lem, đến cuộc đời Na-gia-ret, đến thập giá khổ nhục thương đau. Cái chết đã chôn vùi vào huyệt mã, cả công trình rao giảng và những việc lạ lùng Chúa đã làm. Tất cả chỉ là hạt giống nhỏ bé.

 

Không ai tưởng tượng Mười hai tông đồ của Chúa, quê mùa dốt nát lại có thể tạo nên một Giáo hội rãi khắp hoàn cầu như hôm nay. Tất cả là những hạt giống bé nhỏ bên Ngài, nhưng lại có Chúa Thánh Linh là sức mạnh nhiệm mầu nơi mỗi thành viên cũng như giữa Cộng Đoàn Giáo hội. Chúng con vui mừng hân hoan được thấy công việc Chúa làm, bàn tay quyền năng Chúa hoạt động, tình yêu Chúa bất chấp mọi khiếm khuyết của chúng con.

 

Lạy Chúa, Chúa cũng đang dùng chúng con như những khí cụ nhỏ bé, với việc làm tầm thường, nhưng chúng con tin một khi Chúa kêu gọi là Chúa đã biết tương lai đời sống và công việc chúng con đi về đâu. Xin giúp chúng con kiên trì trong niềm tin nầy. Vì mọi thành đạt của cuộc đời chúng con mà từ sức mạnh của Chúa, từ tình yêu Chúa.

 

Xin Chúa biến chúng con thành những khí cụ hữu hiệu, mặc dầu chúng con đầy khiếm khuyết, để Chúa dùng cho công trình cứu độ của Chúa. Từng nỗ lực bên trong, đến từng thái độ bên ngoài, từ nỗi niềm cảm thông với người đau khổ bệnh tật, đến việc làm để chữa trị, xoa dịu vết thương đau cho họ. Nơi chúng con chỉ là những gì bé nhỏ, nhưng bàn tay kỳ diệu vô hình của Chúa bên cạnh chúng con, tất cả phải lớn lao vĩ đại.

 

Tạ ơn Chúa đã kêu gọi con. Amen.

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan