Chi Tiết
Suy Niệm Chúa Nhật IV TN - Năm B

PHÚC ÂM: Mc 1, 21-28 "Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. ( Đến thành Capharnaum ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người...)

 

Lạy Chúa Giê-Su yêu mến !

Con thờ lạy Chúa là Đấng Thánh của Thiên Chúa, là Con Đấng Tối Cao, Chúa đã đến đây với sứ mệnh rao giảng lời chân lý và đáng bại vương quốc Satan. Và từ giờ phút đầu của cuộc đời ba năm cho sứ mệnh, Chúa không ngừng chạm trán với Satan. Vì ma quỷ biết rõ vương quốc nó đang lung lay khi Chúa xuất hiện.

Con thờ lạy Chúa là Đấng chiến thắng lực lượng mạnh nhất đang khống chế loài người là Satan. Hôm nay Chúa trở thành nơi chúng con nương ẩn sau khi Chúa từ cõi chết sống lại.

Lạy Chúa, xin thương bảo vệ con khỏi bị ma quỷ lôi cuốn vào âm mưu phá hoại của chúng. Ngày nay Satan đang cổ võ lòng bất tín vào Chúa, đang phát huy bao nhiêu nết xấu làn tràn xã hội, đang ủng hộ cho những phong trào chống lại Phúc Âm. Satan đang cố làm cho người ta chỉ biết chú trọng tới những nhu cầu vật chất mà quên lãng tiếng gọi chân lý Chúa đã rao truyền.

Lạy Chúa, xin Thánh Thần đến cứu giúp chúng con, vì chỉ có Ngài có thể đổi mới mặt đất chúng con.

Xin ban Thánh Thần xuống trên mỗi người nhất là giới trẻ, họ đang bị lôi cuốn vào con đường bất tín và phản bội Phúc Âm, họ đi tìm những phút hoan lạc tạm thời và không thể mở lòng đón Chúa được.

Xin ban Thánh Thần Chúa đến với các gia đình. Biết bao tội lỗi ma quỷ đang đem vào gia đình để tạo nên sự lạnh nhạt với Chúa, tạo nên gương xấu cho trẻ em, làm cho gia đình mất tinh thần cầu nguyện, mất sự thuận hòa, mất đường lối sống Phúc Âm.

Xin ban Thánh Thần Chúa cho môi trường xã hội, để Ngài dùng các tín hữu làm lành mạnh hóa xã hội chúng con. Xin đừng để chúng con trở thành tay sai ma quỷ, làm cho tội lỗi và nết xấu phát triển giữa xã hội chúng con, Amen.