Chi Tiết
Suy Niệm Chúa nhật III TN - Năm B

 

Lạy Chúa Giê-Su yêu mến!

Con thờ lạy Chúa là Đấng loan báo cho chúng con Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Chính Chúa là hình ảnh yêu thương của Chúa Cha, chính Chúa là hình ảnh cụ thể của Tin Mừng, là Đấng có mọi quyền năng để cải tạo thân phận con người đau khổ của mặt đất thành người hạnh phúc của Nước Trời. Từ ngày Chúa tỏ mình, có biết bao lớp người đã tin theo Chúa, biết bao bị Thánh hiền đã tìm được lẽ sống an bình trong Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết tín nhiệm vào Lời Chúa, vào Tình Yêu của Chúa, và xin giúp con lên đường với Chúa. Xin Chúa thúc giục, soi sáng, uốn nắn trái tim con, để con đủ can đảm giã từ cuộc đời chạy theo dục vọng thế trần, và con quyết đi theo Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, Chúa thấy không ? Con quá yếu đuối, quá tầm thường, đã bao ngày Chúa gọi con, đã bao lần Chúa giục giã con nhưng con vẫn không đủ can đảm đi theo Chúa. Lòng con vẫn như hang chứa tội lỗi, trái tim con như nắm tro tàn không hơi nóng Tình Yêu Chúa, cuộc đời con như đất hoang vu không có lấy một phần nhân đức nào cả. Con xin đặt tất cả sự yếu đuối đó trước mặt Chúa, con xin thú lỗi, con xin sam hối và ước chi Chúa nắm tay con dẫn con về cõi sống. Ước chi Chúa đốt nóng lòng con để con đủ sức ôm ấp lý tưởng Phúc Âm.

Lạy Chúa, con sắp ra về, xin cho ánh lửa hồng lời Chúa hôm nay chiếu tỏa lên cả cuộc đời con, làm cho con luôn nhìn thấy hình ảnh Chúa đang dẫn dắt con mọi nơi mọi lúc, Amen.