Chi Tiết
Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B

 

 Lạy Chúa Giê-Su yêu mến!

Từ trời xuống thế, Chúa ôm ấp lấy cuộc sống đầy gian truân nầy, Chúa chỉ muốn cho con người và mọi tạo vật được tái tạo, được đổi mới trong Ngài. Và để cho chúng con thấy được quyền năng tái tạo của Chúa, Chúa đã cho các môn đệ thấy rõ ràng thân xác Chúa dù chỉ là thân xác tầm thường như ai, Chúa đã trở thành thân xác vinh quang rực rỡ sau cuộc tử nạn hy sinh thập giá. Ai hiểu được mầu nhiệm đó, nhưng Chúa đã kêu gọi chúng con hãy cùng với Chúa tham gia cuộc tái tạo thân xác chúng con đây trong thân xác phục sinh của Chúa và trong sức mạnh của Thánh thần.

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài đã thương trao cho con ân huệ cao quý để con biến đổi cuộc đời nầy thành cuộc sống vinh quang mai sau. Lạy Chúa, vui biết bao cuộc đời người tín hữu của Chúa, chúng con đang tiến về thành Thánh Giêrusalem trên trời. Vui biết bao, khi chúng con biết những gì đang liên hệ với cuộc sống chúng con hôm nay dù tầm thường chán nản đều sẽ được đổi mới và tồn tại trong vinh quang của Chúa.

Xin Chúa giúp chúng con biết yêu mến cuộc đời, yêu người, yêu sự vật, yêu mọi hoàn cảnh dệt nên tấm thảm đời này. Dù cuộc đời thăng quan hay gian lao đau khổ, xin giúp con đảm nhận và hiến dâng, vì chính Chúa đã làm như vậy để đi tới vinh quang đời đời.

Lạy Chúa, Chúa đang dẫn con vào mùa chay Thánh, Chúa đang chỉ dẫn cho con nghệ thuật chịu đau khổ vì Tình Yêu, xin giúp con sống tuần lễ mới trong tinh thần người con thảo hiếu như Chúa đã sống, Amen.