Chi Tiết
Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B

 

Lạy Chúa Giê-Su yêu mến !

Chúa đã khởi đầu sứ mệnh rao giảng với 40 ngày ăn chay cầu nguyện, và cũng là 40 ngày chịu bao thử thách do ma quỷ đem đến. Nhưng luôn luôn trung thành chu toàn Thánh ý cứu độ của Cha, Chúa không bao giờ để ma quỷ lôi kéo ra ngoài con đường đã định sẵn. Chúa đã chiến thắng, một chiến thắng gương mẫu ngõ hầu cho chúng con nhờ đó mà đương đầu với Satan đang rình mò vồ bắt chúng con mỗi ngày.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con đang khởi đầu mùa chay Thánh, ước chi suốt năm chúng con biết noi gương trung thành thảo hiếu của Chúa để chiến đấu với Satan, nhất quyết không rơi vào cạm bẫy mà chúng bày ra để giết chết lương tri của con người. Xin Chúa cho chúng con nhờ Lời Chúa hướng dẫn và luôn luôn sáng suốt, đầy thiện chí để đối phó với mọi thứ cám dỗ vây quanh chúng con. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày lại chứng tỏ ra mình là con Thiên Chúa, chỉ biết sống Thánh ý Ngài, chỉ biết đi trên con đường Chúa đã vạch sẵn.

Lạy Chúa, với 40 ngày chay tịnh này xin cho chúng con biết sống trong tinh thần cầu nguyện, biết hãm dẹp xác thịt, biết hy sinh chịu mọi thử thách, biết sám hối, biết từ bỏ nếp sống cũ để quay về với tiếng gọi của Chúa, tin tưởng vào Chúa và ân cần đem ra thực hành. Vì Lời Chúa là sự thật sẽ giải phóng chúng con, Amen.