Chi Tiết
Chúa Nhật XIV Thường Niên-A

Bài Tin mừng hôm nay gồm có một lời nguyện tạ ơn, một lời mạc khải tỏ bày Chúa Giêsu là Con Chúa Cha từ muôn thuở. Cuối cùng là lời kêu gọi, chúng ta hãy đến học với trái tim khiêm nhường và hiền lành của Người.

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Mt 11, 25 – 30.
-----------------------

 

Bài Tin mừng hôm nay gồm có một lời nguyện tạ ơn, một lời mạc khải tỏ bày Chúa Giêsu là Con Chúa Cha từ muôn thuở. Cuối cùng là lời kêu gọi, chúng ta hãy đến học với trái tim khiêm nhường và hiền lành của Người.

 

Tin mừng về một lời cầu nguyện tạ ơn, tạ ơn về sự thất bại cũng như thành công. Đây là một lời cầu nguyện giúp chúng ta hiểu sự hên xui may rủi trên đời. Tất cả không có gì ngoài thánh ý Thiên Chúa. Người đã thất bại như thế nào? Đó là Ngài đến đem Tin mừng cho thế giới, thế mà những người gọi là những người khôn ngoan, trí thức của dân Do thái lại từ khước không chịu tin vào Ngài. Luật sĩ, biệt phái, kỳ lão hàng tư tế là lớp người ưu tú trong dân Chúa, đã tự hào về sự hiểu biết của mình, đến độ không cần đến lời rao giảng của Chúa nữa. Hơn nữa họ còn phá rối Ngài, bắt bẻ Ngài và âm mưu giết Ngài. Đó là thảm cảnh của người khôn ngoan vào thời Chúa Giê-su. Sự thông thái theo kiểu trần gian đã trở thành chướng ngại cho người thông thái đón nhận Tin mừng. Xưa cũng như nay ai sống theo lý luận trần tục thật khó mà bắt gặp được tư tưởng của Thiên Chúa. Và đó cũng là điều thất bại cho Ngài.

 

Trái lại những người đơn sơ chất phát như lớp người nghèo khó, người tội lỗi v.v… lại tin theo Ngài. Nhưng đây là lớp người mà tình yêu Thiên Chúa lại chiếu cố nhiều nhất, vì sánh với người thông thái, người quyền hành trí thức thì họ thật là thiệt thòi. Bây giờ họ đón nhận Tin mừng nước trời thì Chúa Giêsu vui mừng quá sức. Vì Tin mừng này là món lợi cao quý hơn mọi thứ phúc lợi trên đời này. Người nghèo khó đã trở nên người may mắn.

 

Nhưng với Chúa Giêsu thì mọi việc xảy đến cho Ngài không ngoài thánh ý Thiên Chúa Cha. Thất bại nơi người thông thái hay thành công nơi người đơn sơ nghèo hèn đều là ý Chúa Cha. Ý Cha không thiên vị, không để cho người quyền hành lung lạc, ý Cha muốn có một xã hội công bằng, đầy tình thương.

 

Cho nên Chúa Giêsu tạ ơn Cha. Lẽ ra người thông thái còn chưa biết được, thì người dốt làm sao mà biết. Thực ra muốn hiểu biết mầu nhiệm Thiên Chúa người ta cần tin vào Chúa Giêsu. Chúng ta hãy coi đây là một lời cầu nguyện kiểu mẫu, để sống thánh ý Cha hàng ngày. Bất hạnh nào cũng không chắc là rủi xui, may mắn nào cũng đừng coi là vận mạng của mình. Hai kết luận: Hãy biết tạ ơn Chúa mỗi ngày, hãy lấy lời Chúa làm đèn soi, làm chỗ dựa cho mọi suy luận của ta.

 


Vì thế Chúa đã tiết lộ một mầu nhiệm nơi Ngài: Chỉ có Cha biết Ngài và chỉ có Ngài biết Cha, và những ai Ngài dạy bảo cho. Người Do thái khôn ngoan tưởng đã biết hết thì rõ ràng là sai lầm lớn.

 

Bây giờ ta suy nghĩ gì về lời kêu gọi những người vất vả hãy mang lấy ách của Chúa. Đối với văn hóa của ta, nói đến cái ách là cái nhục, cái cực khổ, vậy mà Chúa lại kêu gọi mang lấy ách của Ngài. Ách của Ngài là cái gì?

 

Với người Do thái lề luật là ý khôn ngoan của Thiên Chúa, và họ quen gọi đã là cái ách khiến con người khỏi đi ra ngoài thánh ý Thiên Chúa. Chỉ tiếc một điều là cái ách khôn ngoan này lại biến thành cái ách cực nhục khi các luật sĩ giải thích sai lạc lề luật của Chúa và bắt người dân đơn sơ vô tội gánh chịu.

 

Ách Chúa Giê-su thì sao? Chúa Giê-su giới thiệu cái ách thiêng liêng của Ngài qua bài giảng trên núi, và những đòi hỏi của ách Chúa không phải là dễ dãi đâu. Nhưng ách Ngài nhẹ nhàng vì nhờ Ngài, chính có Ngài ra tay gánh vác với chúng ta. Ngài đã sống những gì Ngài nói, và Ngài thấu hiểu sức con người đến đâu, và với tâm hồn hiền lành khiêm nhường, Ngài chia sẻ, Ngài thân hành đi vào đời với ta, để làm cho ta can đảm và vững dạ an lòng sống theo Ngài dạy. Cho nên phần nhiều khi chúng ta thấy khó giữ điều này điều khác ta cần cầu xin Chúa trợ giúp chúng ta, thay vì bỏ cuộc và sống như người không tin.

 

Những lời kêu đó, nhắn nhủ ta cứ tín thác tin tưởng vào Ngài và can đảm thực hành lời Ngài đi người ta sẽ vui sướng để tha thứ, hy sinh, để phục vụ, để xây dựng hòa bình.

 

Hãy học với Ngài hiền lành và khiêm nhường, vì đây là chìa khóa hạnh phúc đời này và đời sau. Một người cha hiền lành khiêm nhường. Một người mẹ hiền lành khiêm nhường sẽ đem lại biết bao hạnh phúc cho gia đình. Người hiền lành khiêm nhường gặp người hàng xóm xấu cũng ở được. Cô dâu hiền lành và khiêm nhường làm nên hình ảnh con dâu thảo hiền. Bà gia hiền lành và khiêm nhường đem lại hạnh phúc cho con cho cháu.

 

Kiêu căng là cái tội tổ tông của con người và là đầu mối của bao nhiêu tội ác ghê tởm trên đời này. Kiêu căng là đầu mối bất hòa trong gia đình làng xóm, chửi bới, đập lộn chính là do tính kiêu căng. Kiêu căng là nguyên nhân của chiến tranh tàn phá, kiêu căng là đầu mối của những khủng bố và làm cho hàng triệu người bất hạnh đau khổ, đói khát.

 

Chúa Giê-su biết rõ sự tai hại của tính kiêu căng và làm nhục cho cả nhân loại, cho nên Ngài đã hạ mình tột độ để nâng con người sa ngã lên. Ai muốn được cứu độ phải trút bỏ kiêu căng và ăn ở cho khiêm tốn và hiền lành.

 

Bài học mãi mãi vẫn còn mới, vì để tiêu diệt loài người, satan vẫn khơi dậy lòng người những tư tưởng kiêu căng quá độ, cứ muốn tiêu diệt kẻ khác để cho mình chiếm ưu thế trên đời. Cứ muốn gạt Chúa đi để tự do phạm tội. Những tranh chấp quốc tế càng lâu càng tăng. Chúng ta ngồi đây mà đâu có yên hàn.

 

Ý thức được nguyên nhân của mọi tranh chấp bất hòa từ trong gia đình đến cuộc sống ngoài xã hội, chúng ta hãy nghe tiếng Chúa để sống hiền lành khiêm tốn, và cầu nguyện cho thế giới sống cho có tình người, sống hiền hòa khiêm tốn.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan