Chi Tiết
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B

 

Lạy Chúa Giê-Su yêu mến !

Con thờ lạy Chúa là đền thờ cao cả, là thượng tế đời đời, là của lễ vô cùng cao quý, Chúa đã lấy máu mình làm lễ vật cứu độ chúng con. Chúa đã dùng thập giá như bàn thờ dâng hiến, trên thập giá Chúa giơ tay ôn ấp cả nhân loại, Chúa dùng con tim đầy lửa mến để nối liền trời với đất, giao hòa nhân loại với Thiên Chúa, đem muôn hồng ân từ trời xuống cho chúng con.

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì từ ngày lãnh Bí tích Rửa tội, Chúa đã cho con được kết liên với Chúa như cành liền cây, và Chúa cũng làm cho bản thân con thành đền thờ xứng đáng nơi Chúa ngự trị vinh quang. Hôm nay xin Chúa cũng cho con biết tẩy sạch tâm hồn, tẩy sạch cả cuộc sống để biến cuộc đời thành đền Thánh và của lễ Thánh cho Chúa. Xin cho tư tưởng, lời nói và việc làm của con biến thành lễ vật, thành hương hoa sáng láng trên bàn thờ cuộc đời.

Lạy Chúa, con đã bước vào tuần lễ thứ ba Mùa chay Thánh, xin giúp con dứt khoát hơn với tội lỗi và tha thiết sắm sửa nhiều việc lành, đón nhận những chịu đựng hy sinh để chia sẻ với Chúa trên đường thập giá, để chúng con cũng được tham dự  vào ơn Phục sinh của Ngài, Amen.