LỊCH SỬ TU ĐOÀN

Lịch Sử Tu Đoàn

Bài cảm ơn của Cha Tổng Phụ Trách Phaolô Hồ Phi Chỉnh