Chi Tiết
Mừng bổn mạng Thánh Antôn (13-6-2018)

Thật là một ngày trọng đại khi được mừng kính Thánh Antôn bổn mạng Cha Antôn Nguyễn Văn Thành và một số thầy trong tu đoàn, và bổn mạng cộng đoàn Antôn. Chủ sự hôm nay có cha Antôn Nguyễn Văn Thành, cha Giuse Đặng Văn Tiếp và có mặt của đông đủ các thầy ở các cộng đoàn cùng cộng đoàn dân Chúa. 

 

Xem hình