BẢNG TIN

Lễ Khấn 2019

Thánh lễ tạ ơn Khánh Thành và Làm Phép Khu nhà nội vi Tu Đoàn